דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מטה התנועה מסייר בקיבוצים: והפעם – גלעד

מטה התנועה הקיבוצית המשיך בסיוריו בקיבוצים, הנערכים מדי יום שני, ובתאריך 6.3.23 הגיע לביקור בקיבוץ גלעד שמשתייך למועצה האזורית מגידו. את הסיור הכין והוביל רוני ברניר – רכז האזור בתנועה הקיבוצית. לביקור הצטרף ראש המועצה, איציק חולבסקי
מטה התנועה בביקור בגלעד
מטה התנועה הקיבוצית בביקור בגלעד

הסיור בגלעד החל בתצפית ממתחם "עדר הבקר", שם שמע מטה התנועה על הפרויקט המשותף שהקיבוץ מקיים ביחד עם ה"שומר החדש": קבוצת נערים שחיה במקום ומשתלבת בעזרה בשמירה על עדרי הבקר בלילות. לקיבוץ הדבר מהווה ערך רב שכן הוא מתמודד עם מפגעים רבים, בעיקר מתושבי כפרי ואדי ערה.

לאחר הסבר ותצפית על שטחי המרעה התקיים מפגש במועדון לחבר עם ממלאי תפקידים רבים מטעם הקיבוץ, וביניהם יו"ר הקיבוץ, עמירם מיינץ, מנהלי הקהילה מירב לוי וגלעד דקל (יפעת), מנהלי העסקים גיל יערן וסיגי נאוה הסמנכ"לית, מנהלת מש"א, שרית אלימלך ויו"ר מערך התכנון והבניה דני יערן.

הקיבוץ הוקם בשנת 1945 על ידי גרעין של חברי תנועת הבונים ותנועת החלוץ מגרמניה שנתארגן בשנת 1938 בהנהגתו של גיורא יוספטל,  מבכירי הסוכנות היהודית ושר בממשלות ישראל (שהיה לחבר הקיבוץ, ואשתו סנטה אף שימשה כגזברית הקיבוץ). בדצמבר 1939 הקימה קבוצה של 40 חברים, שהיו בהכשרה בגבעת חיים, את קבוצת "הגרעין רעננה" במחנה זמני בין רעננה לגבעת ח"ן. במרץ 1945 עלתה הקבוצה להתיישבות על גבעת טרשים כ-500 מטר מצפון מערב לכפר ח'ביזה. השם שנתנו לו המוסדות המיישבים הוא "אבן יצחק" על שמו של יצחק אוכברג שהיה נדבן יהודי מדרום אפריקה שבתרומתו נקנו אדמות גלעד ודליה. חברי הקיבוץ העדיפו את השם "גל עד" על שם חברי תנועת הבונים אשר נספו במלחמת העולם השנייה. בשנת 2000 החליטה ועדת השמות הממשלתית על הסבת השם מאבן יצחק ל"גלעד, אבן יצחק" ולאחר מכן ל"גלעד (אבן יצחק)". בשנת 1946 קלט הקיבוץ קבוצה של ילדים מהולנד שהציל חסיד אומות העולם יופ וסטרויל. חברי קיבוץ גלעד היו ביחסים טובים עם תושבי הכפרים הערבים באזור ובמלחמת העצמאות הגיעו להסכם אי התקפה. בתחילת מאי 1948 הזהירו את תושבי הכפר ח'ביזה מההתקפה צפויה של האצ"ל, לאחר ששומר השדות של גלעד, פגש סיור מקדים לפני מבצע של האצ"ל. תושבי הכפר ברחו והוא היה ריק בעת שנכבש על ידי האצ"ל. חברי הקיבוץ סירבו לשתף פעולה במבצע עם האצ"ל לאחר פרשת דיר יאסין. 

מפגש עם הנהלת גלעד
מפגש עם הנהלת גלעד

מבחינה כלכלית, הקיבוץ שותף במפעל הפלסטיק "תמה" יחד עם קיבוץ משמר העמק, ובגלעד שלוחה של המפעל המייצרת רשתות פלסטיק. כמו כן, בבעלות הקיבוץ מפעל "ביוגל" למוצרי דיאגנוסטיקה וטרינרית. בנוסף, מתפרנס הקיבוץ מענפים חקלאיים של רפת חלב, בקר לבשר, שדות, ומטעים.

גלעד הוא קיבוץ שיתופי וחיי הקיבוץ מתנהלים על פי עקרונות אלה. מספר החברים בקיבוץ הוא 255.

במפגש הציג בעריכות עמירם מיינץ, יו"ר הקיבוץ, את פעילויות הענפות של קיבוץ גלעד בתחומי עשיה רבים, ואתגרים איתם הוא מתמודד לאורך השנים. הצמיחה הדמוגרפית בקיבוץ נמוכה עקב העדר דיור מתאים לקליטה. איציק חולבסקי, ראש המועצה האזורית מגידו שנכח במפגש, העלה על נס את חשיבות אחזקת השטחים הפתוחים במרחב המועצה על ידי הבקר של הקיבוץ ותרומתו הרבה למועצה האזורית מגידו.

מטה התנועה הציג בפני ממלאי התפקידים בקיבוץ את עיקרי פעילות התנועה והזמין את ממלאי התפקידים להיעזר בו. מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, שיבח את גלעד על התנהלותו והציג את שינוי המגמה ארצית – אזורי עדיפות לאומית ויכולת הבניה העתידית (ציפוף) ואופן יכולת הצמיחה העתידי לקיבוצים שירצו בכך.

בתום הביקור הודה מטה התנועה לקיבוץ על האירוח הלבבי.

הוספת תגובה חדשה