דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

תשבץ זמר עברי מס' 531

אבנר כרמל avna47@gmail.com
מ/ז/פ: שם פרטי ו/או משפחה של מלחין/זמר/פזמונאי
(מוצע להיעזר באתרי אינטרנט של זמר עברי)
המחשב מבחין בין "דרך" ל"בדרך"
לעתים כתיב מלא (שימרי; רגליים) ולעתים כתיב חסר (שמרי; רגלים)
תשבץ 531

מאוזן:

1. גם הוא רוצה לשיר על הכנרת (מ/ז/פ)

6. ראיתי מלאכים --------- שולחן

11. שירי לו מולדת משיריך היפים (מ/ז/פ)

12. עיראקי, מרוקאי, ---------

14. מקום עבודתם של רומיה ויואל

16. אנה פנה דודו? (מ/ז/פ)

18. אתה כה חסר לה (מ/ז/פ)

19. בואי ------ אל הים

21. הלילה מהלך על -------- ומציץ בחלונות

23. עולה בבוקר

25. עמוק וגבוה

26. זה עסק -------, מספיק עם סנטימנטים (שיר הפטנטים)

28. עם 20 מאונך: אנה פנה ------- ללכת

30. ------- ממני וממך (שירים עד כאן)

33. בוצרים יריעו ב-------

35. ------ לי ירדן על כינור מי התכלת

37. מלה משותפת לכבאים ולנשיקות

38. היו --------- בארצנו? (איפה הן הבחורות)

40. לא בא לה עליי

42. שיריוניו יצאו (מ/ז/פ)

44. כל ------- רועד רוקד ומתנדנד 

45. חיזר אחרי הסבתא

47. ----- תנוח אל תירא

48. ושיח דוקרני ------ בלהבה (טיול לילי)

49. בא אליי את עיניי לפקוח (מ/ז/פ)

50. ----- לי, ילד שלי מוצלח

51. מלה משותפת לששים ולשש-עשרה

52. הבו אותה לתייש

54. נופץ בגל סוער

56. הלחין את 5 מאונך (מ/ז/פ)

57. הי ------- פעמונה

 

מאונך:

1. צובעת את השלכת באדום (מ/ז/פ)

2. אינך ------ ככה סתם ללכת

3. ------- לו פרחי הליל (לכ"א עיר ושמה ירושלים)

4. ושיח מתונים אל מול --------

5. מנהג חדש ------ למדינה

6. עוד ----- וטמא

7. כל החיים הם -------- קליפ

8. חלומות הוא ----- הוא אהב

9. מה יפים הלילות ב-------

10. עם 55 מאונך: ככלות ------ תרד עיני

13. ומקומות רבים ------ עזבנו (שיר השיירה)

15. הכין ידיים לפסל ------ (שברו את הכלים)

17. קורא: הו לכיש לכישה (מ/ז/פ)

18. עפרה חזה: --------, מה אתה שואל?

20. ראו 28 מאוזן

22. כי היא ------- הקדושה (רבי עקיבא)

23. ------- יכולה ככה סתם ללכת

24. בני ילד -----

29. אוהב את רות? (המורה לזימרה)

31. את זמר ה-------- נשיר נא למזכרת

32. כן ירבה וכן --------

34. יודע כמה ולמה? (מ/ז/פ)

36. פשוט אוהב אותך (מ/ז/פ)

38. א. טולדנו: כל ------ שוב חוזרים אליי

39. קולה נשמע בארצנו

41. ------- מי מופיע המשטרה (אדוני השופט)

43. יושב עם רינה שם בטנדר ב--------

45. תמיד ------ נראה הולכים

46. ולשלישי -------- דלפון (יא משלטי)

48. לא ------ היופי

53. אנחנו ----- נדיר

55. ראו 10 מאונך

 

להורדת התשבץ בקובץ וורד - לחצו כאן

להורדת התשבץ בקובץ פידיאף - לחצו כאן

 

 

פתרון תשבץ זמר 530

צ

נ

ע

נ

י

 

ח

י

י

מ

ח

פ

ר

י

ר

ק

ו

נ

י

 

א

ו

ו

י

ל

י

ל

ו

י

 

ש

ו

ל

ה

ח

נ

 

ו

ק

ה

 

ב

ר

ק

נ

י

 

נ

י

צ

נ

 

ד

ו

א

ה

 

י

ב

י

נ

 

מ

י

נ

ג

נ

 

ו

י

מ

ל

ט

 

ז

ר

 

ח

נ

ו

ו

ט

 

 

ב

ו

ע

ר

ו

ת

 

 

ס

ל

 

ע

מ

ו

ס

 

ע

ת

י

ד

ק

 

נ

ו

מ

י

 

 

ק

ת

 

ק

ר

ר

ו

ט

ש

י

ל

ד

 

ש

י

נ

י

מ

י

ש

י

 

ח

י

י

ל

ת

 

ש

מ

ט

א

ת

נ

 

י

ו

ד

ע

 

 

י

 

י

ה

י

ו

מ

 

נ

י

ת

ז

י

מ

 

 

 

 

 

הוספת תגובה חדשה