דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

צעירים וקואופרציה - הילכו שניים יחדיו?

בשבוע שעבר התקיים בקארדיף, בירת ווילס, כנס שעסק בדרכים להנגשת המודל הקואופרטיבי החברתי והכלכלי בקרב צעירים (עד גיל 40) ולשילובם של יזמים צעירים, הנמצאים בשלבים הראשונים של הקמת עסקים ופעילויות כלכליות וחברתיות, במסגרות קואופרטיביות קיימות וחדשות. נטע קדם, מנכ"לית התנועה הקיבוצית, ועו"ד מרב ניב, העומדת בראש היחידה לקידום הקואופרציה בתנועה, השתתפו גם הן בכנס
כנס קואופרציה בווילס

הכנס הפגיש בכירים בתנועה הקואופרטיבית האירופאית עם יזמים ופעילים צעירים מרחבי אירופה ועם אנשי מקצוע בתחומי הבנקאות והאקדמיה, לזירת דיון וחשיבה. ההבנה כי עולם הערכים הקואופרטיבי אינו נוכח במסגרות הכשרה אקדמית ומקצועית – בראש ובראשונה בתחומי ניהול ומנהל עסקים, כמו גם השינויים המואצים בעולם העבודה, בתחומי עיסוק ובצורות העסקה, מחייבים התייחסות מיוחדת ונפרדת על מנת להמשיך ולהצמיח את התנועה הקואופרטיבית בכללה ועל מנת להכליל צורות עבודה ותחומי עיסוק במסגרת של התארגנויות קואופרטיביות חדשות.

בחלקו הראשון של הכנס הוצגו אתגרים ופתרונות בנושאי הכשרה ניהולית ופיתוח יזמות, אותן מקדמים ביה''ס למנהל עסקים באוניברסיטת אסקס וקואופרטיב הצרכנות הגדול מידקאונטיז מבריטניה וכן אינקובטורים לחדשנות בדנמרק ושבדיה (https://orexund.coop/the-excubator/) ובווילס עצמה (https://welshice.org/). בהמשך, נפגשו מנהלים ומובילים בקואופרטיבים "מבוגרים" וביוזמות קואופרטיביות "צעירות", על מנת לדון ביניהם על הדרכים בהן ניתן לשלב אותן יוזמות חדשות ואותם יזמים צעירים בתוך ארגונים והתארגנויות קיימות – בעיקר ברמה הארצית והאזורית.

"הדרך להפוך את עולם הערכים הקואופרטיבי נגיש ומושך יותר לאוכלוסיות נוספות מחייבת גמישות והעדר כפייה של דפוסי פעולה קיימים על יוזמות חדשות, יחד עם הבנה כי המסגרת הקואופרטיבית מחייבת התחדשות ורענון תוך שילובם של חברים חדשים וצרכיהם, מצריכות המצאה מחדש של הקואופרציה כדי לנקות ממנה את התדמית המיושנת ויצירת מסגרות מעודדות ומאפשרות, בהן יוכלו צעירים למצוא הזדמנויות משמעותיות, יכולת הבעת דעה והשפעה יחד עם תחושת שייכות", מדווחת עו"ד מרב ניב, העומדת בראש היחידה לקידום הקואופרציה בתנועה הקיבוצית.

"התובנה העיקרית שהובעה במהלך המושב היתה כי באם התנועה הקואופרטיבית מבקשת להפוך להיות אלטרנטיבה ראויה ומושכת לדור הצעיר של יזמים כלכליים וחברתיים, עליה לאמץ לעצמה צורת התנהלות רב-תרבותית ומגוונת, המעודדת קולות ודעות שונים ופתוחה לכניסה לשווקים ופורמטים חדשים, תוך יצירת שפה משותפת בין דורות שונים של חברים, הכרה בצרכים שונים וחיבור לעולם ערכים מכליל ומשותף".

ביומו השני של הכנס, לאחר מושב פתיחה מרגש שעסק בקואופרטיבים לאנרגיה מתחדשת ובדרכים אותן מצאו על מנת לייצר חיבורים לקהילות בהן הן פועלים ולקבוצות אוכלוסיה שונות – כולל בתי ספר ומסגרות קהילתיות שונות, התקיימו במקביל "קואופתון" ליזמים צעירים ושולחנות עגולים בנושאי הליבה שבתכנית העבודה של קואופרטיבים אירופה. בין נושאי הליבה שנדונו היו יזמות וצעירים; חינוך, הכשרה ומחקר ישומיים ואקדמיים בתחומים קואופרטיביים ושוויון מגדרי. בכל שולחן עגול העלו המשתתפים – נציגי קואופרטיבים החברים בארגון קואופרטיבים אירופה – דוגמאות ישומיות, אתגרים ורעיונות, אשר ישמשו את ועד ההנהלה של הארגון בתכנית העבודה שלו לשנים הקרובות.

נטע קדם, מנכ"לית התנועה הקיבוצית וחברת ועד ההנהלה של קואופרטיבים אירופה, שהובילה אחד מהשולחנות העגולים, ציינה: "הדמיון בין נושאי הליבה בהם עוסקות התנועה הקיבוצית והקואופרציה האירופאית הוא הזדמנות לא רק להביא אל השולחן את הידע והכלים אותם פיתחנו, בתנועה ובקיבוציה, אלא גם הזדמנות להכיר וללמוד דרכים שונות להתמודדות עם נושאים ואתגרים דומים".

עו"ד מרב ניב, סיכמה: "הכנס הדגים והדגיש את החשיבות שבמציאת צורות ודרכים חדשות ומגוונות ליזמות קואופרטיבית ובהרחבת מעגלי ההיכרות עם המודל הקואופרטיבי גם לאוכלוסיות חדשות ונוספות. דווקא מתוך האמונה שלנו בערכים הקואופרטיביים הכוללים בעלות דמוקרטית וניהול עצמי, כמו גם ביכולת ההשפעה של קואופרטיבים על הקהילות בהן הם פועלים, מוטלות עלינו אחריות וחובה לעשות כל שביכולתנו כדי להנגיש את החלופה הקואופרטיבית כחלופה ראויה להתארגנויות ופעילויות כלכליות וחברתיות גם מעבר למסגרת הקיבוצית".

הוספת תגובה חדשה