דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מטה התנועה מסייר בקיבוצים: והפעם – דברת

מטה התנועה הקיבוצית המשיך בסיוריו בקיבוצים, הנערכים מדי יום שני, ולפני שבועיים (1.8) הגיע לביקור בקיבוץ דברת, המשתייך למועצה האזורית עמק יזרעאל. את הביקור הכין והוביל רוני ברניר – רכז האזור בתנועה הקיבוצית
מטה התנועה הקיבוצית עם הנהלת דברת
מטה התנועה הקיבוצית עם הנהלת דברת

המפגש בין מטה התנועה להנהלת דברת נערך במועדון לחבר, ולאחר ארוחת בוקר קלה ערכו הנוכחים סבב היכרות וממלאי התפקידים מהקיבוץ הציגו את האתגרים שעמם הוא מתמודד. כמו כן, נכחה במפגש לילך כהני – מנהלת מחלקת ישובים במועצה האזורית עמק יזרעאל.

דברת ניצב על אחת הדרכים החשובות של העולם העתיק - מחצרים דרך מגידו לדמשק. הקיבוץ נקרא על שם עיר הלוויים המקראית "דָּבְרַת" שבנחלת שבט יששכר, הנזכרת בספר יהושע, ואשר שמה השתמר בשם הכפר דבורייה הסמוך. דברת הוקם על ידי קבוצת העבודה "זרעים", אשר הורכבה בעיקר מעולים מגרמניה ומאוסטריה, שעלו לפני מלחמת העולם השנייה (1938). אלה התרכזו במעין חרוד משנת 1942 בציפייה לעליה על הקרקע במקום יישוב משלהם. אליהם התווספו אנשי קבוצת "מדורות" של המכבי הצעיר אשר עברו הכשרה בכפר יחזקאל וכן קבוצה של חיילים משוחררים. המוסדות המיישבים ביקשו ליישב את הגרעין על השטח הנטוש של "מחנה ישראל", אך הדבר התעכב עד לרכישת הקרקע על ידי הקרן הקיימת מידי אגודת ישראל. כדי לא להתעכב יתר על המידה, הוקם הקיבוץ באוקטובר 1946 בנקודה זמנית בעמק, למרגלות השטח המיועד להתיישבות הקבע, תוך צפייה להשלמת רכישת הקרקע. את הקיבוץ החדש איישו נציגים של קבוצת העבודה "זרעים", בעוד רוב יתר האנשים נותרו ליד מעין חרוד. במהלך מלחמת העצמאות, בתחילת אפריל 1948, עברו כל חברי הקיבוץ ממעיין חרוד ומדברת אל "דברת עילית", שטח הקיבוץ כיום, שנרכש על ידי הקרן קיימת לישראל ב-1947. 

מעגל דיון בנושאי חברה וקהילה
מעגל דיון בנושאי חברה וקהילה

לימור קוז'יקרו, מנהלת העסקים, סקרה את מצבו הכלכלי של הקיבוץ לאחר שנים רבות קשות ואת האתגרים הכלכליים שהיא מנסה לקדם במספר תחומים. הקיבוץ התפרנס בעבר בעיקר מענפי חקלאות השדה וענפי בעלי חיים, וכן משירותי דרך (פונדק דברת ותחנת דלק). בשנת 1995 הוקם בקיבוץ בית אבות סיעודי. כיום מעובדים שטחי החקלאות בשותפות עם גורמים חיצוניים, והרפת משותפת עם מושב מולדת. וכן מגוון עסקים קטנים בתחומים מגוונים. באפריל 2000 נחתם הסדר הקיבוצים המשלים לקיבוץ דברת, שהיה נקודת מפנה היסטורית עבור דברת ויציאה לדרך חדשה לאחר 14 שנות קושי וכישלונות. בדומה לקיבוצים אחרים העסקים הופרדו מהקהילה והוקם אגש"ח.

יהונתן דוכן מנהל הקהילה שנכנס לתפקידו לפני מספר חודשים, הציג את ראייתו לחיבור בין הקהילות הגרות בתוך דברת וציין את העבודה הטובה המשותפת ירון גולני מנהל האגודה המוניציפאלית. הקיבוץ הוא קיבוץ מתחדש  וישנה בו הרחבה קהילתית וכן שכונה לבנים חוזרים וחברים חדשים.

דני פז, יו"ר ועד ההנהלה הוותיק, הציג נקודות בהיסטוריה של קיבוץ דברת.

מטה התנועה הציג בפני ממלאי התפקידים בקיבוץ את עיקרי פעילות התנועה והזמין את ממלאי התפקידים בקיבוץ להיעזר בו. לאחר מכן התחלקו המשתתפים לשני מעגלי שיח, בהם העמיקו בסוגיות הרלוונטיות לקיבוץ ונכנסו לעומקן. מעגל אחד עסק בתחומים כלכליים והמעגל השני עסק בתחומים הקשורים לחברה וקהילה.

הוספת תגובה חדשה