דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מזכירות התנועה הקיבוצית אישרה את הסכם הקמת "חבצלת החדשה"

לאחר דיונים ארוכים ומשא ומתן שהתנהל בשנים האחרונות, ביום ראשון השבוע דנה מזכירות התנועה בהסכם "חבצלת החדשה", אותו הציגו רו"ח דגן לוין, ראש אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית, ועמוס רבין, יו"ר חבצלת ואישרה אותו. ההסכם יובא לאישור סופי וחגיגי בוועידת התנועה הקרובה שתתקיים בנובמבר
לוגו מזכירות התנועה

"חבצלת החדשה" מיועדת לצאת לעולם בוועידת התנועה הקיבוצית הקרובה, והיא תהיה הנדבך השלישי באבולוציית מיזוג התק"ם והקיבוץ הארצי, לאחר ועידת ההקמה בשנת 1999ו-ועידת כפר בלום בשנת 2006.

ועידת 1999 החליטה עקרונית על המיזוג ובשלב הראשון טופל מיזוג פעילות מטה התנועה. ועידת 2006 התחילה לטפל במיזוג הנכסים והפעילות הציבורית (התרומה לחברה הישראלית -תנועות נוער, מכוני מחקר, תיעוד ושואה, גופי התרבות, בינ"ה ועוד). אלא שלנוכח קשיים מסוימים  השאירה חלק מהמחלוקות לפתרון בהמשך הדרך ואף קצבה תקופת ביניים של 10 שנים לליבון הסוגיות.

לקראת תום תקופת ביניים החלו הדיונים על השלמת המיזוג באמצעות צוות בו השתתפו ניר מאיר, גיל לין, דגן לוין ועו"ד מיכי דרורי מטעם התנועה קיבוצית וחיים אורון (ג'ומס), מרקי לוי, אבשלום וילן ואיתמר שוויקה (שני האחרונים הוחלפו בהמשך הדרך ע"י עמוס רבין ועוזי שמש עם סיום תפקידיהם ב"חבצלת") מטעם חבצלת ותאגידי הקיבוץ הארצי לשעבר. הצוות בחן פתרונות שונים תוך התחשבות רגישה במגוון הדעות, הזרמים והצבעים בתנועה הקיבוצית לצד ההסכמה רחבה על ערכי היסוד.

בדיוני הצוות התגבשה הצעה להקים את "חבצלת החדשה" - מנגנון קבלת החלטות משותף ומחייב לאיגום מקורות מתאגידי התנועה הקיבוצית וממקורות נוספים, והקצאתם בין ענפי הפעילות הציבורית.

בפתיח להצעה נכתב, בין היתר, כי היא מיועדת לחיזוק ופיתוח המעורבות וההשפעה של התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית ובעם היהודי, שליחות המתקיימת זה יותר מ-100 שנה ברוח ערכי הליבה של התנועות הקיבוציות.. וביניהם שוויון ערך האדם, צדק חברתי, ציונות, דמוקרטיה, התיישבות, חופש אישי, פלורליזם, שיתוף וערבות הדדית, חתירה לשלום, בניית חברה משותפת יהודית-ערבית, חקלאות וקיימות סביבתית.

הוסכם כי יוקמו שני גופי ניהול, הכפופים, כמובן, לוועידה ולמועצת התנועה ושואבים ממנה את סמכותם:

הנהלה רחבה, שתכלול 15 חברים, אשר תשעה מתוכם יומלצו ע"י חבצלת ושישה ע"י מזכירות התנועה, שיעודה גיוס המקורות וגיבוש תכנית ומדיניות הקצאת המשאבים לתמיכה בפעילויות הציבוריות. ההנהלה הרחבה תגדיר את אמות המידה וקריטריונים, תנאי סף, היקף התקציב וסדרי העדיפות של השימושים והתמיכות, ותגיש את החלטותיה לרבות תקציב שנתי לאישור מועצת התנועה..

הנהלה תפעולית שתכלול 5 חברים, 3 מתוכם מומלצי חבצלת ושניים מומלצי מזכירות התנועה, שתפקידה לסייע להנהלה הרחבה בגיוס המקורות ובגיבוש התקציב בהתאם להנחיותיה.

לאחר האישור העקרוני נותרו מספר פרטים להשלמה וההחלטה מיועדת, כאמור, להגיע לאישור סופי וחגיגי בוועידת התנועה הקרובה, שצפויה להתקיים בחודש נובמבר במלון "גליליון" במסגרת כנס הנהגות הקיבוצים ה-8.

הוספת תגובה חדשה