דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חידוש הסכמי שכירות לקרקע חקלאית לזמן קצר

כמדי שנה במועד זה, פנתה רמ"י לציבור החקלאים המשתמשים בקרקע חקלאית זמנית להגיש בקשה לחידוש ההסכמים. קיבוץ אשר מועד סיום הסכמי השכירות היינו 31.8.22 ו/או 31.12.22 מתבקש להגיש בקשה לחידוש ההסכמים וזאת לא יאוחר מיום 15.5.22
לוגו אגף כלכלה

את הבקשה יש להגיש לצוות עסקות חקלאיות במרחב הרלוונטי של הקרקע המבוקשת. את טופס הבקשה להרשאה
לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר
 ניתן להוריד באתר האינטרנט של רמ"י. 
על הקיבוץ המבקש להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס. את הבקשה יש להגיש למרחב הרלוונטי ולהקפיד לקבל אישור כי הבקשה נתקבלה.

קיבוץ המבקש לשכור לראשונה חטיבת קרקע חקלאית זמנית, עליו לאתר את חטיבת הקרקע המבוקשת. וכן להגיש את בקשתו בטופס הנ"ל ולמלא בו את כל הפרטים הנדרשים. ככל שקיים חשש לאי חידוש החוזה, מומלץ לשלוח את הבקשה לחידוש לרפי עשת (rafi@tkz.co.il), בתוספת אישור "נתקבל".

יש להקפיד על הגשה מדויקת, מלאה ובמועד, בפרט על רקע מגמת החמרה בהחלטות ועדת השכרות של מחוז ירושלים לגבי חידוש הסכמי שכירות לעיבוד עונתי. אנו מטפלים בתופעה חמורה זו, ועל כך דיווחנו ונמשיך לדווח בהמשךבכנס חברה וכלכלה הקרוב, שיתקיים בתאריך 08.06.22, נרחיב בסוגיה זו.

אנו כרגיל לרשותכם בכל סיוע, שאלה או התייעצות,

מחלקת קרקעות אגף כלכלה והמחלקה המשפטית,

התנועה קיבוצית

 

הוספת תגובה חדשה

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.