דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

התנועה הקיבוצית מזמינה חברות וחברי קיבוץ להציג מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי/ות ועדת הבחירות המרכזית למזכ"ל/ית התנועה הקיבוצית

מהות התפקיד: "ועדת הבחירות המרכזית" תהיה מופקדת על הבטחת קיומן התקין של הבחירות. לשם כך היא תתקין "תקנון בחירות", לקביעת הסידורים הארגוניים והנהלים הטכניים הדרושים
לוגו התנועה הקיבוצית

תפקיד והרכב הוועדה מוגדרים בפרק ד' לחוברת הכחולה: "נוהל בחירת מזכיר/ת התנועה הקיבוצית"תהליך האיתור והבחירה של חברי וחברות הוועדה ינוהל על ידי ועדת גיוס רחבה.

המלצת ועדת גיוס רחבה תאושר במועצת התנועה הקיבוצית כמפורט להלן:


תחומי אחריות

 1. הכנת התשתית לבחירות:
 • בחינת וקביעת אופן ההצבעה, בחינת האפשרות והמשמעויות לבחירה אלקטרונית, בחינת שינוי תקנון במידה ונדרש ואישור בפורומים הנדרשים.
 • הגדרה של זכות בחירה / ספר בוחרים (גם בהקשר להצבעה אלקטרונית).
 • "טוהר הבחירות": כללים, דרכי אכיפה וסנקציות.
 • הגדרת "תקנון בחירות" (כמפורט בפרק ד').
 1. יישום ואכיפת "תקנון הבחירות":
 • טוהר הבחירות: מעקב אחר פרסומים ותגובה בהתאם.
 • הוצאה לפועל של תשתית הבחירות שהוגדרה.
 1. ניהול יום הבחירות:
 • ניהול הבחירות ביום הבחירות.
 • טיפול ומענה מיידי לערעורים שעולים מהשטח.
 • פרסום תוצאות הבחירות.
   

מבנה הוועדה

בהתאם לרשום בחוברת הכחולה (סעיף ו'):

 • יו"ר הוועדה.
 • חברי הוועדה: 8 נציגי ציבור שאינם פעילי תנועה. 
 • "לישיבות  הוועדה יוזמנו שלושה חברים נוספים: נציג המחלקה המשפטית של התנועה; פעיל תנועה שיכהן כמתאם הוועדה (מנכ"ל/ית התנועה); מבקר התנועה.
 • ייבחרו כ- 3-4 ממלאי מקום לחברי הוועדה (כדי שאם חבר נבחר יאלץ לפרוש מהוועדה, לפי רצונו, או כי איבד את כשירותו האובייקטיבית הוא יוחלף ע"י ממלא מקום).
 • במידה ויו"ר הוועדה ייאלץ לפרוש, הוועדה תבחר מתוכה יו"ר במקומו.


כישורים נדרשים

כישורים ליו"ר הוועדה:

 • חבר/ת קיבוץ (שלא בחופש), החבר בתנועה הקיבוצית.
 • עורך דין / משפטן – חובה.
 • אסרטיביות.
 • יכולת עמידה בלחצים.
 • כושר ביטוי טוב.
 • היכרות של מערכות בחירות – עדיפות.
 • ניסיון ניהולי, ניסיון בניהול "צוות משימה", ניסיון בניהול פרוייקטים.

כישורים לחברי הוועדה:

 • חבר/ת קיבוץ (שלא בחופש), החבר בתנועה הקיבוצית.
 • חברים/ות עורכי דין / משפטנים: עדיפות. (לפחות חבר/ת וועדה נוסף/ת במידה והיו"ר יידרש לפרוש)
 • חברים/ות מתחום הפרסום, ניהול קמפיינים, היכרות עם מדיה חברתית.
 • חברים/ות עם רקע במערכות מידע / מחשוב.
 • אסרטיביות.
 • יכולת עמידה בלחצים.
 • כושר ביטוי טוב.
 • היכרות של מערכות בחירות – עדיפות.
   

אובייקטיביות והיעדר ניגודי עניינים
לאור החשיבות הרבה באובייקטיביות והיעדר פניות של חברי וועדת הבחירות, מועמד/ת לוועדה לא י/תהיה חבר/ה בקיבוץ בו חבר/ה מועמד/ת למזכ"לות התנועה. כמו כן המועמד/ת לא י/תהיה פעיל/ה באופן פומבי בתמיכה או קידום מועמד/ת למזכ"לות. 


תהליך הבחירה

יו"ר/ית הוועדה:

 • מענה על קול קורא.
 • ראיונות לכל הפונים.
 • המלצה לאישור המזכירות.
 • המלצה לאישור המועצה.

חברי/ות הוועדה:

 • מענה על קול קורא.
 • מיון ראשוני (תלוי בכמות הפונים).
 • ראיונות.
 • המלצה על רשימה סגורה לאישור המזכירות.
 • המלצה על רשימה סגורה לאישור המועצה.
   

- תפקיד יו"ר הוועדה יהיה בהיקף משרה ובתשלום מוגדרים שישתנו בהתאם למרחק ממועד הבחירות.
- חברי/ת הוועדה יתוגמלו בהתאם לנוהל תגמול וועדות בתנועה.
 

חברות ו/או חברים מוזמנות ומוזמנים לשלוח קורות חיים בצירוף תצהיר על היעדר ניגוד עניינים עד תאריך 24.11.22, לדוא"ל: iritg@tkz.co.il


*קורות החיים והצהרה חתומה הינם תנאי למועמדות*

 

בברכה,

רינת פיין-רז, יו"ר ועדת גיוס רחבה

הוספת תגובה חדשה