דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הקואופרציה הקיבוצית הגיעה עד לאו"ם!

לקראת הגשת דו"ח מזכ"ל האו''ם בנושא היוזמות הננקטות על ידי ממשלות, קואופרטיבים וארגונים בינלאומיים, לעודד צמיחה ועשיה של קואופרטיבים בכלל ובפיתוח חברתי בפרט, התכנסה בשבוע שעבר קבוצת מומחים, הכוללת נציגי קואופרטיבים, ממשלות ואקדמיה מרחבי העולם, לשלושה ימי דיונים וניסוח המלצות. עו"ד מרב ניב, ראש היחידה לקידום הקואופרציה בתנועה, הוזמנה לקחת חלק וייצגה את הרעיון הקיבוצי
המומחים לקואופרציה בתמונה קבוצתית בעצרת האו"ם. עו"ד מרב ניב במרכז התמונה (עם המשקפיים)
המומחים לקואופרציה בתמונה קבוצתית בעצרת האו"ם. עו"ד מרב ניב במרכז התמונה (עם המשקפיים)

מדי שנתיים, נדרש מזכ"ל האו''ם להגיש לעצרת הכללית דו"ח המתאר את היוזמות הננקטות על ידי ממשלות, קואופרטיבים וארגונים בינלאומיים, לעודד צמיחה ועשיה של קואופרטיבים בכלל ובפיתוח חברתי בפרט. כך למשל, שמה העצרת הכללית דגש, בהחלטות קודמות, על הצורך בקיומה של מסגרת חקיקה מאפשרת, בפיתוח כישורים וידע, בשיתוף מידע ובקיומם של כלי מדידה והערכה. כחלק משלבי הכנת הדו''ח, מכנסת הזרוע לפיתוח כלכלי וחברתי באו"ם (DESA) מפגש של קבוצת מומחים מרחבי העולם לדיון בהיבטים השונים הקשורים לפעילותם ודרכי התנהלותם של קואופרטיבים, לרבות בדרכים בהם קואופרטיבים פועלים לקידום יעדי הפיתוח הבר-קיימא (SDGs) של האו"ם.

לקראת הגשת הדו"ח בחודש ספטמבר הקרוב, התכנסה בשבוע שעבר בבית האומות המאוחדות בניו יורק קבוצת מומחים, הכוללת נציגי קואופרטיבים, ממשלות ואקדמיה מרחבי העולם, לשלושה ימי דיונים וניסוח המלצות בעניין הדרכים בהן יכולות מדינות העולם לתמוך בקואופרטיבים כסוכני פיתוח חברתי. התנועה הקיבוצית ומערכת הגומלין ליצירת ערך כלכלי וחברתי המתקיימת בה כחלק מהמסגרת האזורית, הקיבוצים והתנועה, הוצגו על ידי עו"ד מרב ניב, ראש היחידה לקידום הקואופרציה בתנועה, שהוזמנה לקחת חלק בקבוצת המומחים ובדיוניה (לחצו כאן לקריאת נייר העבודה על הקיבוץ).

המומחים, אשר היו ביניהם נציגי ממשלות מפיג'י, קניה, זמביה, אוגנדה, רואנדה, נציגי אקדמיה בתחומי המשפט הקואופרטיבי, כלכלה ומדיניות ציבורית מקנדה, פינלנד, ארה"ב, בלגיה וארגנטינה, וכן נציגי סוכנויות וארגונים ממשלתיים ורב לאומיים, הציגו נקודות מבט והיבטים שונים הקשורים למסגרת יחסי הגומלין (אקוסיסטם) היזמיים הרלבנטיים לקואופרטיבים ומיזמים שיתופיים כגון רגולציה, מדיניות ציבורית, מימון, שותפויות ושיתופי פעולה, השכלה, מחקר וחינוך, וגיבשו את המלצותיהם, אשר תוגשנה בימים הקרובים למזכ"ל האו"ם.

לדברי עו"ד ניב: "לכבוד היה לי לקחת חלק במפגש קבוצת המומחים, להציג בפניהם את הסביבה הקואופרטיבית הקיבוצית ולהיחשף לדוגמאות וסיפורים קואופרטיביים מעוררי השראה מרחבי העולם. ברור לכל משתתפי קבוצת המומחים כי לקואופרטיבים, כתאגידים דמוקרטיים מבוססי מקום וקהילה, יש גם תפקיד חברתי נוסף על תפקידם הכלכלי וכי פיתוח וצמיחה קואופרטיביים לא יכולים להתאפשר ללא מסגרת כללית תומכת, שתבחין בין קואופרטיבים לבין צורות התאגדות אחרות, תכיר בייחודם ותעודד אותו".
 

לחצו כאן למידע נוסף באתר האו"ם על הנושא 

הוספת תגובה חדשה