דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

החלק הקריטי של "החיים עצמם"

השבוע הסתיים מחזור נוסף של קורס האוריינטציה למנהלי בריאות ורווחה בקיבוצים. בקורס השתתפו 31 מנהלות ומנהלים חדשים, ובמפגש הסיום החגיגי הושק לוח שנה וירטואלי המציין את ימי המודעות וההסברה לקידום בריאות ורפואה מונעת. כמו כן פגשו המשתתפים את פרופ' חוה טבנקין מעין חרוד מאוחד, ממובילי תחום קידום בריאות במערכת הבריאות של מדינת ישראל
משתתפי ומשתתפות קורס האוריינטציה למנהלי בריאות ורווחה בקיבוצים עם צוות הקורס ופרופ' חוה טבנקין
משתתפי ומשתתפות קורס האוריינטציה למנהלי בריאות ורווחה בקיבוצים עם צוות הקורס ופרופ' חוה טבנקין

קורס האוריינטציה למנהלי בריאות ורווחה חדשים הוא למעשה קורס "טעימות" בו נחשפים המשתתפים לנושאים השונים במערך הבריאות והרווחה שבהם יש יתרון לידע ולניסיון של מנהל התחום. בין הנושאים  הנלמדים בקורס: הכרת "שירותי בריאות כללית" על מוסדותיה השונים והסכם המסגרת המיוחד שיש לנו אתה כתנועה, המאפשר את הפעלת המרפאות בקיבוצים, מודל "זיקנה מיטבית בקיבוץ" שפותח בתנועה, הכרת ביטוח הבריאות הייחודי של התנועה בהראל, נושא הטיפול בבנים עם מוגבלויות המתחייב מתוקף תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש, תחום בריאות הנפש, נושא הנגישות ועוד.

הקורס נוהל על ידי צוות בריאות ורווחה בתנועה הקיבוצית, הכולל את יעל רז לחייני, ארנון בוכבינדר ועדי רמות, ובהנחיית חמוטל דויטשמן. ברוח הימים, התקיים הקורס בצורה היברידית וכלל מפגשים פרונטליים בבית התנועה ביקום, ביקור בעין החורש ומפגשים בזום.

תפקידו של מנהל בריאות ורווחה בקיבוץ הוא חשוב ומשמעותי מאוד. זהו תפקיד סגולי ומיוחד הקיים רק בקיבוצים, ומהווה את הביטוי הפרקטי האמיתי של הערבות ההדדית: תמיכה בחברים חולים או חברים במשבר, לצד טיפול בוותיקים ובקשישים. 

בשנים האחרונות עוד ועוד קיבוצים מבינים את משמעות התפקיד, חשיבותו ותרומתו לתחושת השלומות (wellbeing) של החברים והתושבים בקיבוץ. המשמעות של תובנה זו, היא הקצאת יותר משאבים למערך הבריאות והרווחה, לטיפול בוותיקים, למציאת פתרונות נגישות מותאמים לקבוצות האוכלוסיה השונות. לצד הטיפול בנושאי הפנסיה וביסוס הביטחון הסוציאלי.

פרופ' חוה טבנקין מרצה על רפואה מונעת וקידום בריאות
פרופ' חוה טבנקין מרצה על רפואה מונעת וקידום
בריאות

מערכות הבריאות והרווחה בקיבוץ "הישן" היו למופת ושימשו מודל לארגוני בריאות בארץ ובעולם למתן טיפול כולל, בפרט בקהילה (2-3 אחיות במרפאה, זמינות 24/7, רופא המתגורר בקיבוץ ועוד), אך בשנות המשבר החברתי והכלכלי בקיבוצים, צומצמה המערכת בקיבוצים רבים למינימום ההכרחי בנימוק שאחרי שינוי אורחות החיים והפיכת הקיבוץ למתחדש, האחריות לנושאי הבריאות והרווחה עברה לחבר. אלא שדווקא בשעת דחק וצרה קשה לכל אזרח במדינה להתנהל מול מערכות כל כך מורכבות כמו מערכות הבריאות והרווחה, ופה יש לנו בקיבוץ יתרון ויכולת שאינה קיימת במקומות אחרים.

אחד הנושאים בו יש למנהל בריאות ורווחה בקיבוץ יכולת השפעה אמיתית הוא קידום הבריאות והרפואה מונעת. "קידום הבריאות והרפואה מונעת", מציינת עדי רמות, ממחלקת בריאות ורווחה בתנועה הקיבוצית, "הן מאבני הדרך של הרפואה במאה ה-21. הרפואה המודרנית מצאה פתרונות לבעיות רפואיות רבות אך לא מצאה ריפוי למרבית המצבים הכרוניים. על כן, קידום בריאות האוכלוסיה ומניעת מחלות, מהווים נדבך חשוב ברפואה היום. ניתן לעשות זאת על ידי העלאת מודעות, הדרכה, פעולות מניעה ראשונית ואיתור מוקדם"

לחלק זה של הקורס הוזמנה להרצות פרופ' חוה טבנקין מעין חרוד מאוחד. פרופ' טבנקין היא ממובילי תחום קידום בריאות במערכת הבריאות של מדינת ישראל, וממחברי מסמך ההמלצות המקצועיות guidelines)) של הר"י (ההסתדרות הרפואית).

עדי רמות מוסיפה כי "בתחום הקידום והרפואה המונעת יש למנהל בריאות ורווחה בקיבוץ תפקיד חשוב בהעלאת המודעות של החברים והתושבים לגורמי הסיכון ולפעולות המתבקשות למניעת מצבי החולי השונים, בשיתוף אנשי התרבות, החינוך וועדות צעירים".

לבסוף, הושק במפגש באופן רשמי לוח שנה וירטואלי, המציין את ימי המודעות וההסברה לקידום בריאות ורפואה מונעת, עליו שקדה עדי. לוח השנה הוטמע בעמוד המחלקה באתר התנועה. לחצו כאן למעבר ללוח השנה.

הוספת תגובה חדשה