דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה להירשם לקורס ניהול מקרקעין הקיבוץ 2021/22

במטרה להכשיר את העוסקים בניהול מקרקעין בקיבוצים, מצאו לנכון מנהלי ברית פיקוח-מבט, אגף כלכלה והמחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית לקיים קורס נוסף לניהול מקרקעין בקיבוץ, והפעם - הקורס יתקיים ב-ZOOM
הזמנה להירשם לקורס ניהול מקרקעין הקיבוץ 2021/22

ניהול קרקעות הקיבוץ מורכב ומסובך בשל המבנה הקנייני והתכנוני הייחודי של המשבצת הקיבוצית, מגוון ייעודי הקרקע השונים, מגוון זכויות הקיבוץ בקרקעותיו ועוד. ניהול מושכל וחכם של זכויות הקיבוץ בקרקעותיו מחייב ידע בסיסי, התמקצעות ומידע עדכני בתחום ניהול מקרקעין במרחב הכפרי. למרות מגפת הקורונה, רשויות המדינה העוסקות במקרקעין המשיכו לפעול, לטפל בפניות היישובים, לתקן תקנות ולשנות את מדיניות הממשלה לגבי קרקעות הישובים הכפריים. הקורס יקנה למשתתפיו ידע בסיסי לניהול קרקעות הקיבוץ, כמו גם במה לשיח משותף והכרה של עמיתים מקיבוצים אחרים

הקורס מיועד ל: יו"ר קיבוץ/כלכלי/עסקי, רכזי/ות ועדות מקרקעין וועדות תכנון, מנהלי/ ות עסקים, מנהלי/ות קהילה, מנהלי/ות כספים, חברי/ות ועד הנהלה, חברי/ות הנהלה כלכלית, רו"ח ועו"ד העוסקים/ות בתחום.

ניהול אקדמי: ד"ר שרה אדום | ליווי וייעוץ משפטי: עו"ד מיכי דרורי (התנועה הקיבוצית) | ליווי מקצועי: רו"ח אסנת כהן (ברית פיקוח-מבט)

בין הנושאים הנלמדים בקורס:

חוק המקרקעין, בעלות, חכירה, שכירות, רשות ושעבוד • רקע משפטי של רשות מקרקעי ישראל וחוק יסוד מקרקעי ישראל • הרפורמות ברשות מקרקעי ישראל והשפעתן על היישובים הכפריים • החלטות מועצת מקרקעי ישראל והנהלת מקרקעי ישראל הנוגעות להתיישבות • חוזה חכירה לקיבוץ • זכויות היסטוריות של הקיבוץ בקרקעותיו • ניהול תיק הקרקעות בקיבוץ • פעילות "אדמתי" • חוק ההתיישבות • מיצוי פוטנציאל המקרקעין בשטח המחנה של היישוב, פיתוח וניהול מקרקעין מניבים בקיבוץ • מיפוי GIS לרבות לצורך הוכחת בעלות וזכויות היסטוריות בקרקע • דמי חכירה מהוונים, דמי היתר רכישה, דמי הסכמה ודמי שימוש חורג • עקרונות שמאות מקרקעין • שמאות ודיני הפקעה, צרכי ציבור, שינוי ייעוד ופיצוי •פרשת הקשת הדמוקרטית והשפעתה על ניהול קרקעות היישובים הכפריים • היררכיה תכנונית והשפעת תכניות מתאר ארציות ואזוריות על תכנית המתאר של היישוב • מסמך מנחה לתכנון ישוב כפרי • פיתוח ושימור החצר הקיבוצית • חוקי התכנון והבניה, עבירות ועונשים בחוק התכנון והבניה • שיוך דירות בקיבוץ • מיסוי מקרקעין

המפגשים בקורס הם שבועיים ומתקיימים בימי שלישי שבין התאריכים 23.11.21 - 04.01.22, בשעות 09:00-13:00.

דמי השתתפות: 2560 ש"ח (כולל מע"מ). ללקוחות ברית פיקוח - 2316.6 ש"ח (כולל מע"מ).

לחצו כאן לפרטים נוספים על הקורס וטופס הרשמה. לשאלות נוספות ובירורים ניתן לפנות לאביה קרן,
בטלפון 03-6382863 או בדוא"ל: avia@britcpa.co.il

הוספת תגובה חדשה

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.