מתנדבים
הוספה
איתור
נרשמו לאחרונה
איתור חיובים
חיובים לפי קיבוץ
חיובים כוללים מע"מ לפי קיבוץ 30 יום אחרונים
חיובים לא כוללים מע"מ לפי קיבוץ 30 יום אחרונים
דמי רישום - 30 יום אחרונים
דמי ביטוח - 30 יום אחרונים
דמי ניהול - 30 יום אחרונים
הערכת ביטוח - 30 יום אחרונים
http://www.kibbutz.org.il/htm-webaxy/sal/imgset01/print.gif