KIBBUTZ PROGRAM CENTER - TAKAM-ARTZI
18 Frishman Str./cr. Ben Yehuda Tel-Aviv 61030
Tel: 972-3-5278874 / 5246156
Fax: 972-3-5239966
E-Mail: kpc@vollentir.co.il
א"הבקה - מ"קת ,ל"וחמ םיבדנתמל תפתושמה הקלחמה
61030 ביבא-לת ,הדוהי ןב / 18 ןמשירפ 'חר
972-3-5278874 / 5246156 :ןופלט
972-3-5239966 :סקפ
kpc@vollentir.co.il :ינורטקלא ראוד

Wbaxy, Migvan Effect - טקפא ןווגמ ,ףועמ