Kibbutz Program
China
Kibbutz Program Center

Hangzhou Liuyi Education & consultation Co.LTD

Xiangyuan Road No.38

Gongshu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R.

China

310011

Xu chao, tel: +86-18267729792, email: xuc_goisrael@163.com

Yanghui Cai, tel: +86-13265957029 or +972-5-44453619, email: yanghui_goisrael@163.com