הדפסת דוח            ניהול נתונים שוטף: חיפוש | הוספה | חיפוש מורחב
אפיונים
להמשך:
1. סיכום אוטומטי של קיבוץ וקיבוץ
2. לטפל בתוצאות החיפוש שלא נשארות עם השדות המוסתרים לאחר "שמור וחזור".

1. דוח ביטוח לפי קיבוצים לתקופה:
2.חיובי קיבוצים לתקופה: סיכומים אוטומטיים של תשלומי קיבוצים
3. חיוב קיבוץ לתקופה: מייצר רשימות מאוחדות לפי קיבוצים + שדה סה"כ מאוחד+ הערה בתחתית "נבקשכם להעביר צ'ק תשלום על סך ____________ לפקודת מפעלות התנועה הקיבוצית"
4. דוח התפלגות מתנדבים לפי מדינות: סיכומים אוטומטיים לפי מדינות.
5. ריכוז מתנדבים לשנת 2007 לפי קיבוץ בכל חודש: מייצר דוח מורכב המבוסס על שדה תחילת תאריך ביטוח ושדה תאריך סיום ביטוח
6. ריכוז מתנדבים שנתי לפי מדינה: