קיבוץ של חברים - מצגת שהוצגה בכנס קליטה של התנועה הקיבוצית - אפעל, 22.11.2006

קיבוץ של חברים
מצגת שהוצגה בכנס קליטה של התנועה הקיבוצית

על ידי עמרי כנען, רכז אגף הרכזים של התנועה הקיבוצית

אפעל, 22.11.2006


למצגת בפורמט Power Point
מחלקת קליטה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים