החלטות ועידת התנועה - 22.12.2003
1. התנועה הקיבוצית וכלל קיבוציה יפעלו לצמיחה דמוגרפית, שפירושה – גידול הקיבוץ והצערתו.

2. הקיבוץ יהיה קשוב לצרכים של צעיריו ויפתח אפשרויות לקליטתם ולשילובם בתפקידים, בקיבוץ ובתנועה.

3. הקיבוץ יעביר את הדגש, ביחסיו עם בניו, מהסדרי ביניים למיניהם להסדרי קבע וחברות בקיבוץ.

4. היעד המרכזי לצמיחה דמוגרפית הוא קליטת בנים לחברות, קליטת בוגרי תנועות הנוער הציוניות בארץ ובעולם וכן קליטת יחידים, משפחות צעירות וקבוצות.

5. לצורך זה יטפח הקיבוץ קהילה איכותית ובליבה: מערכות חינוך, בריאות ותרבות. התנועה הקיבוצית רואה בערבות ההדדית בקיבוץ ערך ייסוד, שמשמעותו: דאגה בסיסית לחברים בדרך של עזרה הדדית בתחומי הסיעוד, החינוך, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, בריאות וביטחון סוציאלי.

6. התנועה הקיבוצית תפעל למציאת פתרונות דמוגרפיים לקיבוצי הפריפריה.

7. לצורך גידול דמוגרפי, התנועה הקיבוצית תיאבק להשגת משאבים ממלכתיים לפתרונות דיור לקליטת בנים וצעירים, בעיקר בפריפריה.

8. התנועה הקיבוצית רואה בטיפוח החינוך ופתיחתו לאוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית, מרכיב מרכזי בצמיחה הדמוגרפית של קהילותיה ובהתחדשות הקיבוץ. התנועה תפעל לחיזוק ולשמירה על החינוך ההתיישבותי.

9. הקיבוץ יבטיח לכל ילדיו חינוך, על בסיס העקרונות הבאים:
א. אחריות על חינוך שוויוני לבניו ובנותיו מלידה ועד לבגרות, כולל החינוך הפורמלי והא-פורמלי.

ב. עידוד פעילות תנועות הנוער בקיבוץ.

ג. הבטחת "סל שירותי חינוך", שייתן ביטוי לעקרונות הנ"ל.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים