הממשלה אישרה הצעת אולמרט לגבי השינויים המבניים בקיבוצים: ההמלצה העיקרית – מעתה ואילך יהיו שני סוגים של קיבוצים "קיבוץ שיתופי" ו- "קיבוץ מתחדש"