הודעה לעיתונות: ממשלת ישראל קיבלה הבוקר את המלצות הדו"ח להגדרת הקיבוץ. ראשי התנועה הקיבוצית: "זהו יום היסטורי להתיישבות"
הודעה לעיתונות: ממשלת ישראל קיבלה הבוקר את המלצות הדו"ח להגדרת הקיבוץ. ראשי התנועה הקיבוצית: "זהו יום היסטורי להתיישבות"
28.3.2004
אביב לשם, דוברות התנועה הקיבוצית
טל. 03-6925326, 052-4840620
פקס: 03-6951195
dover@tkz.co.il
אריאל שרון
ראש הממשלה: "הקיבוצים מהווים מרכיב מרכזי בתנועת ההתיישבות"
במהלך ישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר אושרו מסקנות הדו"ח להגדרת הקיבוץ, דו"ח שנכתב ע"י ועדה ציבורית בראשות פרופ' אליעזר בן רפאל.
המלצות הדו"ח התקבלו ברוב של 12 שרים ו-3 נמנעים.

בתנועה הקיבוצית מברכים על החלטת הממשלה. מזכירי התנועה הקיבוצית, נתן טל וגברי ברגיל:
"זהו יום היסטורי להתיישבות במדינת ישראל. מהיום יוכל כול קיבוץ לבחור את מידת השיתופיות הנהוגה בו, כולל האפשרות לשייך את הדירות לחברים ולהבטיח את הפנסיה שלהם - דבר שהוא מובן מאליו לגבי כול שאר אזרחי ישראל. מהיום, יוכלו חברי הקיבוצים, כמו כול אזרח אחר בישראל, ליהנות מביטחון סוציאלי אמיתי".

ראש הממשלה, אריאל שרון, אמר במהלך הישיבה: יש חשיבות להבטחת עתידם של הקיבוצים, המהווים מרכיב מרכזי בהתיישבות במדינת ישראל.

השר אהוד אולמרט אמר: מדובר באחת המהפכות החברתיות החשובות ביותר של הזמן האחרון.

השר יוסף טומי לפיד: לקיבוצים תרומה חשובה לבניינה של הארץ. יש לנו מחויבות לעזור להם באמצעות הדו"ח, כמה שנדרש.

עם קבלת המלצות הדו"ח, החל עידן חדש בקיבוצים - עידן של צמיחה כלכלית ודמוגרפית. בעקבות אישור ההחלטות בממשלה נסללת הדרך לקליטתן בקיבוצים של אלפי משפחות בישראל, מכול קצוות הארץ, המבקשות להיות חלק ממה שמייצג הקיבוץ: ערבות הדדית, מעורבות ואחריות, וחיי קהילה תוססים.

על פי החלטת הממשלה המסתמכת על המלצות ועדת בן רפאל, מעתה יהיו קיימים לקיבוץ שני סיווגים, אשר יחליפו את הגדרת הקיבוץ הקיימת בתקנות האגודות השיתופיות:
הקיבוץ "השיתופי" - זהו הקיבוץ המסורתי, המאורגן על בעלות הכלל בקניין, ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך.
הקיבוץ "המתחדש" - קיבוץ בו קיימת חלוקת תקציבים לחברים בהתאם לתרומה, לתפקיד או לוותק. בו גם קיימת האפשרות לשיוך דירות, ושיוך אמצעי ייצור לחברים, למעט קרקע, מים ומכסות ייצור, ובלבד שהשליטה באמצעי הייצור תישאר בידי הקיבוץ ולא בידי החברים.
מספרים:
כיום יש 257 קיבוצים בתנועה. 130 קיבוצים כבר אימצו את מודל "רשת הביטחון" ומתנהלים עם שכר דיפרנציאלי בין החברים. רשת הביטחון היא הערבות ההדדית והיא ממומנת ע"י מסי קהילה שמפרישים החברים לטובת חברים בעלי צרכים מיוחדים, קשישים או חולים. 90 קיבוצים מתנהלים על פי המודל השיתופי, ו-37 מתנהלים על פי מודל המשלב מאפיינים שיתופיים עם אלמנטים של תגמול חברים על עבודה ומאמץ.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים