המצגת הוצגה בהרצאה של דוידה לחמן מסר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, ביום עיון של התנועה הקיבוצית על מסקנות 'הועדה הציבורית לסיווג הקיבוץ' באפעל, ב-20.11.2003
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים