600 משתתפי ועידת השומר הצעיר הכריעו: לא לסרבנות!

600 משתתפי ועידת השומר הצעיר הכריעו: לא לסרבנות!

אביב לשם, דובר השומר הצעיר, 27.2.2005

 

052-4840620, dover@tkz.co.il

sh-mazkira@tkz.co.il

www.hashomer-hatzair.org


החלטות נוספות בועידה שהתקיימה בשבת בקיבוץ עברון:

פטורי גיוס מטעמי מצפון יוכלו להמשיך להדריך בתנועה, מדינת ישראל- בעלת צביון יהודי תוך חתירה לשוויון זכויות מלא ללא-יהודיים,

 

מזכ"ל השומר הצעיר:

מקווה שגם תנועות נוער המזוהות עם הימין והציונות הדתית יקיימו בעת הזו תהליך דומה ויכריעו כנגד הסרבנות

 

כבר מראשיתה של התנועה לפני 92 שנים התמודדו אנשי השומר הצעיר עם המתח הקיים בין שלושת ערכי היסוד: ציונות, סוציאליזם ואחוות עמים. ערכים המשקפים את כמיהתם של חניכי ומדריכי התנועה להגשמת שאיפותיו הייחודיות של העם היהודי ומימושן בהקמת מדינה, עם אמונה גדולה בערך בינ-לאומי- אחוות אומות העולם ואיחוד כוחות מעמד הפועלים לכדי כוח אחד גדול הנאבק במעסיקים למען זכויות וצדק חברתי.

 

בשנים האחרונות עברה  התנועה תהליך של בדיקת עמדות התנועה ומימושן בפעילותה בנושאי הסכסוך הישראלי-ערבי, הסוציאליזם שהוא מערכי היסוד, הקיבוץ כדרך חיים, המעורבות בחברה הישראלית, הזהות היהודית, וחיבורם מחדש של בוגרי התנועה במהלך ולאחר שירותם הצבאי. 

 

בסוף השבוע האחרון התקיימה בקיבוץ עברון שבגליל המערבי הועידה ה-13 של התנועה, בה לקחו חלק 600 חניכים ומדריכים, נציגות קיני התנועה בישראל.

 

צירי הועידה, שהגיעו מ-90 קינים ומרכזי פעילות שמפעילה התנועה, בחרו כבר בחודש אוקטובר את הציונות כנושא הועידה, כמו את היחס אליה ואל מדינת ישראל, והנגזר מכך בפעילות התנועה- היחס ליהדות התפוצות ולעלייה, לערביי ישראל, לסכסוך עם הפלשתינים ולנושא המטריד בימים אלה רבות בני נוער במדינה- סוגיית השירות הצבאי ותופעת הסרבנות.

 


ישראל יהודית דמוקרטית: שוויון גם ללא-יהודים

ההצבעות החלו מבחינת הנושאים בסימן של מן הקל אל הכבד. בתחילתן קבע רוב גדול התנועה רואה  בישראל כמקום היחיד בו יהודים מממשים זכות להגדרה עצמית, ישראל היא מדינתו של העם היהודי, ומשמשת מרכז פיזי, רוחני ותרבותי ליהודי כל העולם. דרכי הפעולה למימוש החלטות אלה יהיו בבחיזוק הקשר עם קיני התנועה בעולם ועידוד העלייה מהגולה. 

בסוגיית צביונה הרצוי של מדינת ישראל, הוחלט כי התנועה תפעל לביסוס ישראל כמדינה בעלת צביון יהודי החותרת למתן שוויון זכויות אזרחי מלא למיעוטים החיים בה.

 

פליטים- הכרה בטרגדיה, לא לכניסתם לישראל

קביעת גבולותיה של המדינה כמממשת הציונות וצביונה נובעים גם משאלת הפליטים הפלשתינים המבקשים לחזור תחום מדינת ישראל. בנושא הזה קבעו רוב הצירים כי התנועה מכירה בבעיית הפליטים הפלשתינים כבעיה הומאנית ממדרגה ראשונה, אשר למדינת ישראל חלק ביצירתה. הפתרון לבעיה יהיה משותף לישראל ולמדינות העולם. עם זאת, התנועה אינה מכירה בזכות השיבה של הפליטים הפלשתינים לתוך ישראל, משום שבכך מתערער בסיסה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.

 

 

לא לסרבנות- כן להדרכת פטורי גיוס מטעמי מצפון

בסוגיה הטעונה של השירות הצבאי, החליטו צירי הועידה ברוב גדול כי התנועה תאפשר גם למי שקיבל פטור משירות צבאי מטעמים אידיאולוגיים להמשיך ולהשתייך לתנועה באם יחפצו בכך. עוד הוחלט כי התנועה תכיר באפשרות פטורי הגיוס לפעול במסגרתה כתחליף בתקופת השירות צבאי וזאת עקב אי הכרת השירות הלאומי עבור פטורי גיוס חילונים.  

בנושא של סירוב פקודה במסגרת פעילות צבאית החליטו רוב הצירים לשלול סירוב פקודה, למעט במקרה של פקודה בלתי חוקית בעליל.

 

 

בתגובה להחלטות אמר יניב שגיא, מזכ"ל השומר הצעיר, כי "התנועה יוצאת מהועידה חזקה וברורה יותר ביחס לתפקידה המנהיגותי בתוך התנועה הציונית, וזאת לאחר שהנחנו על השולחן באומץ את הסוגיות הטעונות והכואבות ביותר בציבוריות הישראלית.

"אני מקווה שכשם שתנועת נוער המזוהה עם השמאל כמו השומר הצעיר הייתה מסוגלת לקיים דיון בעת הזו בסוגיית הסרבנות ולצאת בעמדה ברורה כנגד התופעה, כך אני מקווה ומצפה שתנועות נוער המזוהות עם הימין והציונות הדתית יקיימו תהליכים חינוכיים כאלה ויכריעו הכרעה דומה." 

בהתייחסו לסוגיית הסרבנות אמר שגיא כי "התנועה הגדירה שאי אפשר יהיה להישאר בשורותיה על בסיס סירוב לא חוקי. יחד עם זאת, מי שחוסר התאמתו לשרת הוכרה על ידי המדינה יוכל להמשיך להשתייך לשורות התנועה.    

 

לתנועת השומר הצעיר כ-90 קינים ומרכזי פעילות בישראל. בשלוש השנים האחרונות חזרה התנועה לפעול בירוחם, באר שבע, קרית גת, דרום תל-אביב, יקנעם, נהריה, שלומי, עכו ועוד...

 
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים