ועידת השומר הצעיר מתכנסת בסוף השבוע בקיבוץ עברון | הצעות החלטה הועידה ה-13 בנושא ציונות

ועידת   השומר הצעיר מתכנסת בסוף השבוע בקיבוץ עברון

אביב לשם, דובר השומר הצעיר

 

052-4840620, dover@tkz.co.il

sh-mazkira@tkz.co.il

www.hashomer-hatzair.org


450 חניכים ומדריכים, נציגות מקיני התנועה ברחבי הארץ, יקבלו החלטות על "דרכנו בציונות" והנובע מכך בנוגע לפעילות התנועה בארץ. בין הסוגיות שיועלו:

 

התנועה הציונית- סיימה תפקידה, או עדיין תקוותו היחידה של העם היהודי?

מדינת ישראל- יהודית, או של כלל אזרחיה?

סרבנות שירות בשטחים- לגיטימית, או עילה להרחקה מהתנועה?

 

הועידה תפתח בשעה 17:30 במפקד כתובות אש מרהיב, בשדות הסמוכים לעברון: בשישי בערב יתקיים השמו"צרוק בו יופיעו להקות רוק מקיני התנועה, ולאחריו- הרקדה המונית.

 

 

כבר מראשיתה של התנועה לפני 91 שנים התמודדו אנשי השומר הצעיר עם המתח הקיים בין שלושת ערכי היסוד: ציונות, סוציאליזם ואחוות עמים. ערכים המשקפים כמיהתם לאורך השנים של חניכי ומדריכי התנועה להגשמת שאיפותיו הייחודיות של העם היהודי ומימושן בהקמת מדינה, עם אמונה גדולה בערך בינ-לאומי- אחוות אומות העולם ואיחוד כוחות מעמד הפועלים לכדי כוח אחד גדול הנאבק במעסיקים למען זכויות וצדק חברתי.

 

בשנים האחרונות עברה  תנועת הנוער השומר הצעיר תהליך של בדיקת עמדות התנועה ודרכי הפעולה כלפי נושאים בהוויה הישראלית, כגון הסכסוך הישראלי-ערבי (חודש קשר והחלה פעילות עם נוער ערבי ופלשתיני), הסוציאליזם והקיבוץ כדרך חיים (יותר הדרכה בקינים הקיבוציים), חיזוק מעורבות בחברה הישראלית (חיזוק זהות יהודית ופתיחת קינים חדשים בעיקר בעיירות פיתוח ושכונות), ויצירת מסלולי המשכיות לבוגרי תנועה רבים במהלך ולאחר שירותם הצבאי. 

 

בועידה הארצית שתפתח בסוף השבוע בעברון ידונו 450 חניכים ומדריכים על דרכה של התנועה בתוך זרם  הציונות, והנגזר מכך כלפי היחסים עם תושבי מדינת ישראל הלא-יהודים, המשך הקשר עם יהדות התפוצות (חינוך ועידוד עלייה בקיני חו"ל), יחסים עם הציבור הערבי בישראל, הסכסוך הישראלי-פלשתיני ופתרון בעיית הפליטים, והנושא שמעסיק הנוער: תופעת סרבנות השירות בשטחים וההשלכות על המשך הדרכה או חברות בתנועה.  


הצעות החלטה הועידה ה-13 בנושא ציונות

 

 

יחסנו לציונות -

פתיחה

ציונות הינו אחד משלושת ערכי הליבה של השומר הצעיר. בועידה זו עלינו לברר לעומק את משמעויותיו המהותיות והמעשיות של ערך זה בתנועתנו.

ציונות כהגדרה בסיסית מדברת על קיום וביסוס של מרכז פיזי ורוחני לעם היהודי. בפועל  הציונות הביאה להגדרה לאומית, כלומר להקמת מדינה בשטחה הגאוגרפי של ארץ ישראל.

 

א) עמדתנו לגבי הציונות

א1. תנועת השומר הצעיר מכירה בזכותו של העם היהודי להגדרה לאומית ורואה בישראל המקום האחד והיחיד בעולם שבו יהודים מממשים זכות זו.

מתוך כך מאמינה במטרותיה של התנועה הציונית וממשיכה לחרות על דגלה את ערך הציונות.

 

א2. תנועת השומר הצעיר רואה במטרותיה ההיסטוריות של התנועה הציונית דבר שהיה כורח כתוצאה ממצוקת קיומו של העם היהודי לאורך המאות 19-20. הציונות למעשה סיימה את תפקידה וכיום היא לא רלוונטית.

 

א3. תנועת השומר הצעיר רואה בציונות כשאיפה שמעצם טיבה הינה גזענות ומעדיפה את העם היהודי על פני עמים אחרים ולכם אינה מוסרית.

 

סעיף לאישור-

תנועת השומר הצעיר רואה עצמה מובילה את המשך דרכו של הזרם הציוני סוציאליסטי שרואה קשר מובהק בין מטרות הציונות כתנועה לאומית לבין השאיפה לעצב חברה צודקת לעם היהודי במדינת ישראל

 

ב) תפקידה של מדינת ישראל ביחס לפזורת העם היהודי-

 

ב1. תנועת השומר הצעיר רואה במדינת ישראל את מדינתו של העם היהודי ובכך מהווה מרכז פיזי ורוחני ליהודי כל העולם.

 

ב2. מדינת ישראל אינה מדינתו של העם היהודי אלא שייכת לאזרחים החיים בה ומתמודדת על אופיה לטובת כל אזרחיה.

 

דרכי פעולה:

 

תנועת השומר הצעיר בארץ תחזק את קשריה עם השומר הצעיר העולמי ותפעל להשגת שתי

המטרות הבאות:

תנועת השומר הצעיר תפעל לחיזוק הזהות הציונית השומרית בתפוצות.

תנועת השומר הצעיר תעודד עליה לארץ.

 

תנועת השומר הצעיר תחזק את פועלה בקרב עולים חדשים.

הצעה לשינוי החלטה מהועידה ה-10: תמיכה בחוק השבות על מנת להבטיח את היותה של ישראל בית לכל יהודי באשר הוא.

 

ג) הדרך לביסוס קיומה של מדינת ישראל (לקיום הציונות) -

הצעה לאישור

 

תנועת השומר הצעיר רואה את מטרותיה של הציונות היום לא ככיבוש והרחבת שטחיה של המדינה, אלא בבנייתה של חברה מוסרית וצודקת כתנאי הכרחי לביסוסה ושמירה על קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי וכמופת לשאר מדינות העולם.

 

2. יחסי יהודים ערבים בישראל

 

פתיחה לאישור-

 

מאז הקמת הדינה ב 1948 חיים במדינת ישראל בצוותא אזרחים יהודים וערבים. מאז קום המדינה מתקיים קונפליקט בין המיעוט הערבי לבין הרוב היהודי בישראל. השומר הצעיר כתנועה ציונית- סוציליסטית הדוגלת באחוות עמים מתמודדת עם הקונפליקט היהודי- ערבי, על בסיס הזיקה למגילת העצמאות: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כלל תושביה... תקיים שיוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין".

 

הצעות החלטה

 

א) מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה -

 

א1. אנו מאמינים כי מדינת ישראל צריכה להיות מדינה בעלת ציביון יהודי וככזו לא תוכל לאפשר שיויון זכויות מלא לאזרחיה הערבים.

 

א2. אם ברצונינו ליצור חברה שיוויונית ודמוקרטית, על מדינת ישראל לוותר על ציביונה היהודי וליצור חברה אזרחית בעלת מכנים משותפים אחרים.

 

ב) תנועת השומר הצעיר רואה חשיבות ביצירת קשר בלתי אמצעי בין יהודים לערבים במדינת ישראל מתוך הכרה שזוהי הדרך ליצירת דו-קיום.

 

דרכי פעולה:

הרחבת פרויקט "גשר לקשר"

לקיים מפעל קיץ יהודי ערבי

הנושא היהודי ערבי יהיה מובנה ברציונאל השנתי של תנועת הנוער לאורך שנים

הנושא היהודי ערבי יהיה נושא של שכבה בתנועה

קיום פרויקטים בכפרים לא מוכרים

לקיים מפעל אירוח בין יהודים לערבים

 

3. יחסינו לסכסוך הישראלי פלשתינאי -

פתיחה לאישור:

תנועת השומר הצעיר מתנגדת לאחזקה צבאית של השטחים הכבושים מאז יוני 67', וכן להתיישבות יהודית בהם. התנועה רואה בהחזקתם של השטחים הכבושים סכנה ופגיעה בערכי הציונות מהבחינות הבאות:

השחתת צביונה המוסרי של החברה הישראלית והפיכתה לחברה מיליטריסטית וכוחנית.

התנועה קוראת לשיחות שלום שמטרתן לקדם את הקמתה של מדינה פלשתינאית לצד מדינת ישראל מתוך הכרתנו בזכותו של כל עם, הפלשתינאי כמו היהודי, להגדרה לאומית. הבסיס להסכם יהיה על פי קווי המתאר שקדמו למלחמת 67' כבסיס להסכם הדדי (חילוף שטחים מסיבות טכניות/ ביטחוניות הוא לגיטימי בהסכמת שני הצדדים).

  

א. פתרון לבעיית הפליטים הפלשתינאים

 

א1. תנועת השומר הצעיר קוראת להכיר באופן פורמלי בזכות השיבה של הפליטים. בפועל תתאפשר חזרה חלקית בלבד של פליטים לארץ ישראל והיתר יפוצו באופן כספי (מתוך החלטות הועידה ה-10).

 

א2. תנועת השומר הצעיר אינה מכירה בזכות השיבה של הפליטים הפלשתינאים לארץ ישראל הואיל והכרה זו מערערת את בסיס הציונות, מבחינה דמוגרפית, ערכית ומוסרית.

יחד עם זאת התנועה מכירה בבעיית הפליטים כבעיה הומנית ממדרגה ראשונה, וקוראת לכלל מדינות העולם למצוא יחד עם מדינת ישראל פתרון נולם לבעיה זו.

 

ב. אי ציות בחברה דמוקרטית

 

פתיחה לאישור-

הגיוס לצה"ל הינו חובת כלל אזרחי המדינה עפ"י חוק. אי גיוס משמעו אובדן האחריות המשותפת להמשך קיומה של המדינה. התנועה קוראת לבוגריה לשרת בצה"ל עפ"י ערכי התנועה ובצורה מוסרית והומנית.

 

1. היחס לפטורי גיוס

 

ב1. תנועת השומר הצעיר תאפשר לפטורי גיוס (עפ"י חוק) להיות פעילים בשרותיה.

 

ב2. תנועת השומר הצעיר לא תאפשר לפטורי גיוס עפ"י חוק להיות פעילים בשרותיה.

 

 

2. סירוב לשרת בשטחים הכבושים

 

ב3. התנועה מכירה בסירוב לשרת בשטחים הכבושים מפאת טעמי מצפון הנוגעים למוסריות הכיבוש ודיכויו של עם אחר כאקט לגיטימי.

 

ב4. התנועה רואה בכל סוג של סירוב פקודה למעט סירוב לפקודה בלתי חוקית בעליל צעד שפוגע בצביונה הדמוקרטי של החברה הישראלית ולאובדן האחריות המשותפת על דרכה של המדינה.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים