הפגנת "ועידת העשוקים"
אביב לשם, דובר השומר הצעיר, 30.11.04
אביב - 052-4840620
dover@tkz.co.il
sh-mazkira@tkz.co.il
www.hashomer-hatzair.org


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים