"משפחה שומרית חובקת עולם"
אביב לשם, דובר השומר הצעיר - 6.9.2004
אביב - 052-4840620
dover@tkz.co.il
sh-mazkira@tkz.co.il
www.hashomer-hatzair.org
"המשפחת השומרית" הוא שם-קוד, המשותף לעשרות מועדונים, מרכזי חינוך ותרבות וארגונים קהילתיים שהתאגדו, ברחבי ארגנטינה, לצד תנועת השומר הצעיר, משך שמונים שנות קיומה: מפלגות מפ"ם-מרצ, "החטיבה מרדכי אנילביץ'", "צוותא בואנוס איירס", עיתון "נואווה סיון", "הנוער הציוני הסוציאליסטי", "ביאליק-לארצנו" ורשימה ארוכה של מוסדות ותנועות שהניבו גרעיני עולים הפזורים לאורכה ולרוחבה של ישראל.

קבוצה של חברים, מהעיר ומהקיבוץ, יזמה פרויקט: כתיבת ההיסטוריה של "המשפחה השומרית" על דורותיה.

פרי ראשון למאמץ הוא הקמתו של אתר באינטרנט, המתנהל בספרדית (כדי לאפשר התכתבות עם המשפחה השומרית הארגנטינאית בכל העולם), לאיסוף תעודות, הקלטות, סרטים ושאר החומרים המהווים היסוד לכתיבת תולדות התנועה.
האתר מאפשר רישום במדור חברים ובספר אורחים, השתתפות בקבוצות דיון, עיון במאמרים וכתבות, משלוח של תמונות וסרטים, וכו' וכו...

www.familiahh-argentina.org


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים