מכל קצווי תבל
אביב לשם, דובר השומר הצעיר, 30.8.04
אביב - 052-4840620
dover@tkz.co.il
sh-mazkira@tkz.co.il
www.hashomer-hatzair.org
כנס מזכירים של השומר הצעיר בעולם במפקד שומרי ובארוחת ערב חגיגית במפצה גבולות ננעלה התכנסות בוגרים מ- 17 מדינות,לאחר שבועיים מאוד אינטנסיביים של סמינרים וסיורים בארץ.

המזכירים וראשי קנים הגיעו לארץ על מנת לדון בנושאים הקשורים לעשייה החינוכית של התנועה העולמית, להתעדכן על הנעשה בישראל, ולהתרשם מדרכי ההגשמה השומרית כיום . הסמינר נדד בין ת"א, קיבוץ ברעם, פלך, מצר, מגוון, זאת על מנת להיוודע באופן בלתי אמצעי אלטרנטיבות העומדות בפניהם בבואם להגשים עלייתם לארץ.

מאיר ברנזבורג (חצור) - מזכ"ל השומר הצעיר בעולם קרא לבוגרים:
"לתנועת השומר הצעיר אחריות גדולה ביחס לנעשה בעם היהודי ובישראל, ולכן עלינו לקבל החלטות אמיצות, ולהביא לידי ביטוי את ייחודינו בכל מקום...בקנים, בקרב הקהילות היהודיות ובכל מקום בו בוגר התנועה מגשים את ערכי השומר הצעיר". במפקד הנעילה, בו השתתפו עולים מקיבוצים ניר יצחק וניר עוז (קיבוצי היעד של התנועה העולמית בשנים האחרונות), קרא אלון פאוקר, מזכיר קיבוץ ניר עוז לבוגרים "להצטרף לחברה הקיבוצית ולהיאבק על דמותה".
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים