הודעה לעיתונות: לאחר 4 שנות נתק: 110 בני נוער מישראל ומהרשות הפלשתינית חזרו להיפגש: מקיימים מחנה השלום באוסטריה
אביב לשם, דובר השומר הצעיר, 31.7.04
אביב - 052-4840620
dover@tkz.co.il
sh-mazkira@tkz.co.il
www.hashomer-hatzair.org
חניכי תנועות השומר הצעיר, הנוער העובד והלומד ותנועת הנוער הערבי מישראל המריאו הבוקר, יום שבת, למחנה שלום באוסטריה בו ישתתפו "איגוד הנוער העצמאי" ונוער הסהר האדום מהרשות הפלשתינית. המחנה יארך 12 ימים והוא מסיים נתק מפגשים בין התנועות שהחל בשנת 2000.
רקע

לאחר אירועי הדמים באוקטובר 2000 ופרוץ אינתיפאדת אל-אקצה יזמו ראשי תנועות נוער מישראל (השומר הצעיר ותנועת הנוער הערבי) ומהרשות הפלשתינית (איגוד הנוער העצמאי) את הקמתה של רשת חינוכית-פוליטית Mddle East Youth For Peace שתפעל לקדם את השלום במזרח התיכון. הקמת הרשת לוותה בסיוע ותמיכת ארגון הפאלקון העולמי, המאגד תנועות וארגוני שמאל וזכויות אדם ברחבי העולם.

עקב המצב הביטחוני והקושי להפגיש בין בני הנוער לא התאפשרו המפגשים עד היום - התחלתו של מחנה השלום באוסטריה. למחנה באוסטריה, המתקיים בסיוע יוזמת ג'נבה והאיחוד האירופי, צורפו כמשקיפות תנועת הנוער העובד הלומד מישראל וארגון נוער הסהר האדום כחלק מהרחבת ההתארגנות והרצון להגיע לכמה שיותר השפעה.
נושאי המחנה

נושאי המחנה שיארך 12 ימים הם הכרת הסכסוך הלאומי במזרח התיכון, הצמחת מנהיגות צעירה, קידום שלום ודו-קיום, גישור קונפליקטים והכרת תרבויות העמים. כמו כן, ידונו ויגבשו רעיונות לפעילויות חינוכיות משותפות בעתיד.
יניב שגיא, מזכ"ל השומר הצעיר 052-4840600

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים