השומר הצעיר מחזק את הקינים בקיבוציים: בתוך שנתיים הוכפלה כמות המדריכים
אביב לשם, דובר השומר הצעיר, 30.7.04
אביב - 052-4840620
dover@tkz.co.il
sh-mazkira@tkz.co.il
www.hashomer-hatzair.org
מזכ"ל התנועה, יניב שגיא: "משמעות הצעד- לקיחת אחריות על החינוך הבלתי-פורמלי בקיבוצים." רכז הקן הקיבוצי, אורי אופיר: "אנו פועלים בקרב נוער מ- 81 קיבוצים, הזקוק לנו היום לפחות כמו הנוער בעיירות הפיתוח"
השומר הצעיר מעצים פעילות בקיבוצים:
בשבוע שעבר החלה משלחת תשס"ה של השומר הצעיר את עבודתה. 160 בוגרי קיני התנועה אשר דחו בשנה את שירותם הצבאי והתנדבו לשנת שירות החלו בהיכרות עם הקן אליו שובצו.

בהרכב המשלחת, המורכבת בחציה מבוגרי הקן הקיבוצי, ובחציה השני מבוגרי הקן העירוני, כבר מיושמות החלטות ועידת התנועה שהתקיימה בחודש מאי ובהן הגדלת וחיזוק הקן הקיבוצי והקינים בשכונות ובעיירות הפיתוח. הקן הקיבוצי רושם את החיזוק המשמעותי ביותר- בתוך שנתיים הוכפל ואף יותר מזה מספר המדריכים בו מ-34 ל- 75 י"גמלים בשנה הקרובה. 85 יג"מלים הוקצו לקן העירוני. הכפלת מספר המדריכים תאפשר את הדרכת כל שכבות הגיל בין ו' לט' ע"י מד"צים, ושכבות י' עד י"ב' על ידי מדריכים בוגרים. בנוסף, חניכי ומדריכי התנועה יפעלו בתוך הקיבוצים ע"י הקמתם של צוותי מעורבות קהילתיים.

מזכ"ל השומר הצעיר, יניב שגיא,
מציין בגאווה את הגידול במשלחת מדריכי השומר הצעיר, מ-100 ל-160, הנובע לדעתו מהצלחת תהליך ההמשכיות המתבטא בקבוצות הבוגרים המתגבשות ביב', ממשיכות לשנת השירות ואחר כך לנח"ל. היבט נוסף אותו רואה שגיא הוא "בהבנת הצורך הדחוף בלקיחת האחריות בחיזוק החינוך בקיבוצים, בייחוד באלה שעברו שינויים. אני גאה במהפכה המתרחשת בקן הקיבוצי, שמשמעותה- השפעה ערכית על עיצובה של החברה הקיבוצית".
רכז הקן הקיבוצי, אורי אופיר,
מספר על מציאת פתרון לפעילות חינוכית בקינים קיבוציים אזוריים וזאת על ידי הפעלת מודל שאומץ ויושם השנה לראשונה אשר מחבר את מדריכי הנעורים בקיבוצים עם המועצה, בית הספר והתנועה. "הפעלת המודל כבר יצרה עליה בכמות בני הנוער הלוקחים חלק בפעילויות התנועה", אומר אופיר, ומסכם: "בתוך האי ודאות הקיימת בחצר הקיבוצית החלטנו על חיזוק משמעותי של הקן הקיבוצי. אני סבור כי הנוער ב-81 הקיבוצים בהם פועלת התנועה זקוק לנו היום לא פחות מהנוער בעיירות הפיתוח".


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים