החלטות הוועידה ה-12 של תנועת השומר הצעיר ב-27.5.2004
השומר הצעיר מחליט לקראת שנת הפעילות הבאה:
שינוי חברתי במדינה מצוי בהפיכתנו לתנועת נוער עממית, גדולה ורחבה המאגדת בתוכה את כל גווני החברה הישראלית. יושם דגש משמעותי על עבודה עם נוער עולה ושילובו בחברה הישראלית, יושם דגש משמעותי על עבודה בשכונות מצוקה והצמחת מנהיגות מקומית ועל נטילת אחריות על החינוך הבלתי פורמלי בחברה הקיבוצית
גברי ברגיל, מזכיר התנועה הקיבוצית, עם חניכים
בסוף השבוע התקיימה הוועידה ה-12 של תנועת השומר הצעיר. כ-900 חניכים ומדריכים מקני התנועה שמו בצד לזמן קצר את הלימודים לבחינות הבגרות והגיעו לוועידה שהתקיימה בבית שאן ובה התקיימו דיונים והחלטות על הקן השומרי, יעדי הגשמה של בוגרי התנועה ועתיד הפעילות בקיבוצים שחלקם כבר הפריטו את מערכת החינוך הבלתי-פורמלי, עובדה היוצרת ריק עבור הנוער בקיבוצים אלו.

אורח ערב הפתיחה היה גברי ברגיל, מזכיר התנועה הקיבוצית, שבירך את באי הוועידה, עמד על חשיבות הנושאים בהם בחרה התנועה לעסוק, בייחוד בימים אלו: "הדרך להשפיע ולעזור לקיבוצים ולנוער בהם בימים אלה של משבר בקיבוצים היא דווקא מבפנים". עוד הוסיף ברגיל כי "הוא מקווה שמדריכי התנועה ימשיכו בעבודה החינוכית הברוכה שנים רבות כי השומר הצעיר היא תנועה נצחית".

את דיוני היום השני פתחה ענת מאור, יו"ר חבר הנאמנים של התנועה, שקראה למשתתפים לקחת אחריות על הקיבוצים, וברמה הלאומית: "להוות אלטרנטיבה לכוחנות, לשחיתות ולדרוויניזם החברתי שקיימים היום במדינה". אחרי ברכתה של מאור, וברכתו של יואל מרשק מאגף המשימות, החלו הדיונים, ההצבעות וקבלת ההחלטות בנושאים השונים.

בליל שישי, במדשאות של גני חוגה הראו השמו"צניקים שהם יודעים, בנוסף להתדיינות בתכני הוועידה, גם לצחוק, לרקוד, לשיר ולנגן במופעי התרבות - "חברותא", וב"שמוצרוק" בו הופיעו 12 להקות רוק מקני התנועה בסגנונות הראפ, הרוק, ההיפ-הופ. הופעת בכורה רשמו ההרכבים מעכו ופתח-תקוה. בשבת משעות הבוקר החל פסטיבל יצירה ססגוני שכלל 30 סדנאות ואמנות שונה ומגוונת.
הוועידה ה-12: החלטות (מסומנות ההחלטות עליהן אפשר להרחיב)
יניב שגיא, מזכ"ל השוה"צ, עם חניכים
· הצבעה עם חולצה שומרית בלבד.
הקן השומרי
הקן השומרי הוא בסיס הפעילות של תנועת הנוער. מטרתו ליצור מכלול חברתי ותרבותי שלם המקיף את חיי הנוער. הקן הוא סביבה חברתית אלטרנטיבית המנוהלת באופן דמוקרטי ושוויוני. הקבוצות השונות מרכיבות את המכלול השלם של הקן: קהילת נוער; חברת נעורים אלטרנטיבית המתנהלת באופן עצמאי על ידי בני נוער ומחנכת לאור ערכי התנועה - זהו גרעין של מציאות חדשה!

· החלטה עקרונית:

המפתח לשינוי חברתי במדינה מצוי בהפיכתנו לתנועת נוער עממית, גדולה ורחבה המאגדת בתוכה את כל גווני ורבדי החברה הישראלית.
בכדי לחולל שינוי זה על הקן השומרי להוות את ה"לב הפועם" של חיי הנוער בקהילה ולפנות לכלל בני הנוער בדרכים מגוונות. עלינו לשנות את אופי הפעילות של הקן השומרי ולהתאימו לצורכי כלל הנוער הישראלי - לאור ערכי השומר הצעיר.

· דרכי פעולה:

1. כל קן יתפוס את עצמו כ"לב הפועם" של חיי הנוער בקהילה מבחינה תרבותית, חברתית ומשימתית. מתוך כך יפתח שעריו לכל נערה ונער ויקיים פעילויות סדירות לכלל הנוער בקהילה.
2. מבנה הקן היה בעל סדר שכבות פנימי (מעגל ראשון: מנהיגות והובלה פנימיים, מעגל שני: הקבוצות המודרכות, מעגל שלישי: חניכים שהם חלק מהקן, אך לא מהקבוצות, מעגל רביעי: חניכים השותפים לאירועי התרבות והפעילויות הרחבות המתקיימות בקן, מעגל חמישי: מוקדי פעילות של נוער דוגמת בתי הספר, מועצות תלמידים, מתנ"ס).
3. כל קן יהווה מוקד פעילות מנהיגותי לשינוי המציאות בשכונה ובקהילה בה הוא פועל (הפגנות, פעילות חינוכית, מאבקים חברתיים ועוד).
4. כל קן יברר את צורכי הנוער בקהילה בה הוא פועל - יתאים ויגוון את אופני הפעילות שלו בהתאם, לאור ערכי השומר הצעיר.
5. יושם דגש משמעותי על עבודה עם נוער עולה ושילובו בחברה הישראלית (קבוצות בקן, קבוצות המשך) באחריות מחלקת קהילה וקליטה.
6. יושם דגש משמעותי על עבודה בשכונות מצוקה והצמחת מנהיגות מקומית מתוכן. בכל קן תתבצע פעילות גו"ב סדירה ומשמעותית עם אוכלוסיה זו - כמפתח לשינוי חברתי במדינה.
7. חניכים שדעותיהם הפוליטיות-חברתיות שונות מעמדת התנועה יוכלו ליטול תפקידי מנהיגות והובלה בקן.
8. חניכים שדעותיהם הפוליטיות-חברתיות שונות מעמדת התנועה יוכלו להיות מד"צים (מדריכים צעירים).
9. חניכים שדעותיהם הפוליטיות-חברתיות שונות מעמדת התנועה לא יוכלו לצאת לשנת שירות מטעם התנועה.
10. בכל קן יושם דגש מרבי על גיוס חניכים חדשים לשורות התנועה. כל קן יפעל להגדלה מקסימלית של מספר החניכים.
11. הפעילות בקן השומרי תתקיים על פי דרכה החינוכית-פוליטית-חברתית של התנועה, כפי שהוחלט בוועידה ה-10.
12. פרויקט "חידוש הקן השומרי" יתרחב ויגוון את הפעילות בקני התנועה הקיימים.
13. מחלקת הדרכה תפיק חומרי הדרכה ייחודים להטמעת תפיסת ההתרחבות החדשה בקרב החניכים הפועלים בתנועה היום.
הגשמה
ההגשמה היא יסוד מכונן בתנועת השומר הצעיר. היא מחברת בין החלום למציאות ובין הרוח לחומר - היא מבטאת את השאיפה והדרישה לחיות ולממש את ערכי התנועה יום יום. תנועת השומר הצעיר, כפי שהוחלט בועידה ה-10, רואה ברעיונותיה ובהווייתה דרך חיים - אנו תנועת חיים.

ההגשמה השומרית היא בחירה חופשית של כל בוגר תנועה להשתייך אל תנועת החיים המתהווה ואל הקבוצות והמסגרות המרכיבות אותה. תנועת החיים הינה ניסיון חלוצי ליצור חברה שומרית חדשה המקיימת בתוכה אורח חיים שוויוני, שיתופי וריבוני, תוך כדי לקיחת אחריות והובלת החברה הישראלית. ייעודה של תנועת החיים הוא שינוי כולל במדינה.
בוועידה זו נידרש להכריע בשאלות דרכה של תנועת החיים.

· דרכי פעולה:

1. קבוצות ההמשך הם תהליך ההגשמה המרכזי במעבר מתנועת הנוער אל תנועת החיים. עם זאת, התנועה מחויבת לחבר בין כלל חניכי שכבה י"ב לתנועת החיים על ידי הדרכה סדירה.
2.
א. הנח"ל הוא המסלול הצבאי המאפשר את הביטוי המרבי של ערכי התנועה במהלך הצבא (בלחימה, בחינוך ובחיי הגרעין). זהו שלב מרכזי במעבר מתנועת הנוער אל תנועת החיים.
ב. התנועה תעודד במידה שווה המשכיות בכל מסלול צבאי.
3. תנועת הנוער תיערך לכניסתם של בוגרים לתפקידים ומשימות חינוכיות בתוכה.
4. בוגרי התנועה יקימו מסגרות רבות ומגוונות להגשמה כחלק מתנועת החיים. מסגרות אלה יתנו מענה לצרכיו של כל אדם (תרבות, משימה חברתית, לימודים פרנסה, מגורים וסביבה חברתית).
5. תנועת החיים לא מגבילה את עצמה רק לבוגרי השומר הצעיר. היא מיועדת לכל אדם בישראל שמחפש שותפים ליצירת חיים אחרים, ראויים יותר - ברוח השומר הצעיר.
6. התנועה תקים תשתית כלכלית לקליטתם של בוגרים אל תנועת החיים.
7. תנועת החיים תקים מסלול לימודים אקדמאי אלטרנטיבי ברוח ערכינו עבור בוגרי התנועה.
8. התנועה תשמור על קשר עם בוגרי התנועה, דרך עדכון על הנעשה וקיום מפגשים לצורך לימוד ותרבות במהלך הצבא מתוך מגמה לחברם למסגרות תנועתיות לאחר הצבא (אזור צפון מערבי).
9. שנת השירות תוגדר כשנת משימה לקבוצות ולכן תעמוד המשימה בראש סדר היום הקבוצתי במהלך שנת השירות.
הקיבוץ
הקיבוץ הוא ניסיון אנושי ייחודי בהיסטוריה לקיים חברה שלמה המושתתת על ערכים של שיתוף, שוויון, דמוקרטיה, וחופש. לקיבוץ שני יעדים מרכזיים: מימוש עצמי מרבי של כל אדם ומאבק על דמותה המוסרית והצודקת של החברה הישראלית. הקיבוץ הוא יצירה אנושית שצמחה מתוך תנועת השומר הצעיר והיוותה במשך שנים את יעד ההגשמה של בוגריה. כיום נמצא הקיבוץ במשבר קשה המאיים על עצם קיומו. תהליכי ההפרטה מערערים את היסוד המוסרי שבחיי הקיבוץ.
בוועידה זו נידרש להכריע בשאלת יחסנו אל החברה הקיבוצית.

· נטילת אחריות על החברה הקיבוצית

הקיבוץ הינו יעד הגשמה רלוונטי לבוגרי התנועה. על התנועה לפעול למען חידוש התנועה הקיבוצית, על מפעליה התרבותיים והחינוכיים ולהתמודד על אופיים השיתופי של כל קיבוציה. תנועת החיים תהיה זרם חלוצי ומוביל בתנועה הקיבוצית על ידי השתלבות בחיי הקיבוץ והקמת קיבוצים חדשים.

· דרכי פעולה:

1. התנועה מתנגדת לתהליכי ההפרטה והשכר הדיפרנציאלי בקיבוצים ותיאבק על מציאות פתרונות שיתופיים למשבר בו מצוי הקיבוץ.
2. כל קיבוץ בארץ מהווה יעד הגשמה רלוונטי לבוגרי השומר הצעיר.
3. בוגרי התנועה יפעלו בקיבוצים במטרה לשמור ולחזק את אופיים השיתופי.
4. התנועה תיצור קשר עם קיבוצים לצורך קליטת קבוצות בוגרים שיתמודדו על אופיו השיתופי של הקיבוץ. הקבוצות יישמרו ולא יתפזרו בקיבוץ.
5. י"גימלים ובוגרי תנועה ישתלבו בתפקידי הובלה בקיבוצי התק"צ.
6. התנועה תפעל לחזק את הזרם השיתופי בתנועה הקיבוצית ותיקח חלק פעיל בפעילותו.
7. מחלקת הדרכה תפיק חומרים ומערכים לצורך העמקת העיסוק הערכי והרעיוני בנושאי הגשמה, קיבוץ וקבוצה.
8. התנועה תחזק את פלך כיעד הגשמה לקבוצות של בוגרים ברחבי הארץ.
9. התנועה תיצור יעדי הגשמה חדשים עבור בוגריה, בנוסף לקיבוץ.

· החברה הקיבוצית כיעד חינוכי - דרכי פעולה:

תנועת השומר הצעיר רואה את החצר הקיבוצית כזירה חינוכית משמעותית ומתוך כך תפעל בדרכים הבאות:
1. יפותחו פרויקטים ייחודיים לחיזוק הקן הקיבוצי (אזור דרום).
2. תנועת השומר הצעיר מגדירה את הקיבוצים כיעד חינוכי מרכזי.

טלפונים:
יניב שגיא, מזכ"ל השומר הצעיר - 052- 4840600
אורי אופיר, רכז הקן הקיבוצי - 052-4840619
(מי שהוביל את כל התכנים הרעיוניים וקיווה שתתקבל הצעתו להכפיל את כמות המדריכים בקן הקיבוצי אך התאכזב חלקית)

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים