תגובת יו"ר מועצת תנועות הנוער בישראל על פרסום דו"ח דברת
אביב לשם, דובר השומר הצעיר - 17.5.2004
אביב - 052-4840620
dover@tkz.co.il
sh-mazkira@tkz.co.il
www.hashomer-hatzair.org
כ"ו/אייר/תשס"ד
יניב שגיא
יניב שגיא: "הקדשת 4 שורות בכל 120 העמודים לחינוך הערכי וחוסר התייחסות לסוכני החינוך הבלתי פורמלי לא תאפשר רפורמה אמיתית, הנחוצה כל כך בחינוך"

תגובת יניב שגיא, יו"ר מועצת תנועות הנוער, על פרסומו של דו"ח דברת לרפורמה במערכת החינוך:
לאחר קריאה מעמיקה של כל 120 עמודי הדו"ח, מעיד שגיא כי הדו"ח משמעותי וחשוב, אך חוטא לעיקר ואיננו מטפל באחת הבעיות שהוגדרו על ידי מחברי הדו"ח - החינוך הערכי. "הדו"ח מתמקד כמעט כולו רק בחינוך הפורמלי ומתעלם כמעט לחלוטין מהחינוך הבלתי פורמלי ובכך למעשה מבטיח שהמהפכה הנדרשת במערכת החינוך לא תצא לפועל", אומר שגיא.

"אני קורא לוועדה ולשרת החינוך להתמקד בחודשים הבאים בשילוב משמעותי של החינוך הבלתי פורמלי בכלל, ותנועות הנוער בפרט, ברפורמה הנחוצה כל כך במערכת החינוך. אם אכן כך יעשה, אולי תהיה מהפכה חינוכית אמיתית ולא תיקון קוסמטי ומינהלי."

בדבריו מצביע שגיא על פרדוקס בדו"ח: "הוועדה מגדירה את בעיית הערכיות של מערכת החינוך בישראל, אולם בניגוד להמלצות אחרות, הזוכות להתייחסות נרחבת בדרכי הפתרון, סעיף זה זוכה לארבע שורות בלבד בכל 120 עמודי הדו"ח, וללא כל התייחסות לסוכני החינוך הערכי - תנועות הנוער ומערכת החינוך הבלתי פורמלי. אי התייחסות לחינוך הערכי תגרום לכך שהדו"ח הרציני לכשעצמו לא יחולל את המהפכה הנחוצה בחינוך".
טלפונים:
יניב שגיא, יו”ר מת”ן - 052-4840600
אביב לשם, דובר השומר הצעיר - 052-4840620

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים