למרות מצבה הקשה של גבעת חביבה: ארכיון השומר הצעיר פעיל וקיים ואין כוונה לסוגרו
דליה מורן, מנהלת ארכיון השומר הצעיר - 5.1.2004
אביב - 052-4840620
dover@tkz.co.il
sh-mazkira@tkz.co.il
www.hashomer-hatzair.org
בעקבות מצבה הפיננסי הקשה של גבעת-חביבה התפרסמו כתבות בנושא מעל גבי העיתונות התנועתית, שמהן התפרש שקיים סימן שאלה על עתיד 'הגבעה'. ארכיון השומר הצעיר השוכן בגבעת-חביבה נתפש בעיני רבים כחלק בלתי נפרד ממכלול הגבעה על בעיותיה וקשייה ולכן נוצר רושם שקיים גם סימן שאלה לגביי המשך הפעלתו של הארכיון הוותיק. לא היינו נדרשים לנושא, לולא פניות רבות של חברים מהקיבוץ והעיר שהפקידו חומרי ארכיון בארכיון התנועתי, או מתכוונים לעשות כן. אנחנו רוצים להדגיש שהארכיון התנועתי ימשיך למלא תפקידו ואין חשש לסגירתו, למרות קשייה הכלכליים של הגבעה. הארכיון מוכר ונתמך ע"י המדינה. ראשי הקבה"א וקרן "חבצלת" הצהירו פעמים רבות שאין שום כוונה לסגור את הארכיון, והמשך פעילותו מובטח בהחלט.

אנו מנצלים הזדמנות זו וקוראים לחברים שיש להם חומר ארכיוני בעל ערך תנועתי להעבירו למשמרת בארכיון.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים