לראשונה - קן "השומר הצעיר" בשלומי
אביב לשם, דובר השומר הצעיר - 7.9.2003
אביב - 052-4840620
lesh72@hotmail.com
sh-mazkira@tkz.co.il
www.hashomer-hatzair.org
י' אלול תשס"ג
ראש המועצה נעמן בירך על היוזמה, הקצה מקלט לפעילות ופעולת גיוס החניכים יצאה לדרך עם תחילת שנת הלימודים. בתנועה מקווים לממש את פוטנציאל החניכים הגדול הטמון בשלומי
תנועת הנוער "השומר הצעיר" מרחיבה פעילותה באזור הצפון עם פתיחתו לראשונה של קן חדש במועצה המקומית שלומי. מגעים בין הנהגת התנועה לראש המועצה גבי נעמן החלו כבר לפני מספר חודשים בעקבות פנייה של אם, שהביעה רצונה בפעילות חינוכית של השומר הצעיר בשלומי. לאחר פגישה בין ראש המועצה לנציגי הנהגת התנועה, שהביעו רצונם להתחיל בפעילות שומרית בשלומי, נתן נעמן את ברכתו והקצה לפעילות השומר הצעיר מקלט.

עקב היותו של הקן בשלומי חדש לגמרי, החלו נציגי התנועה, קודם כול, בבדיקת ה"שטח" ובירור צורכי הנוער, בעקבותיה הובהר פוטנציאל החניכים הרב והחיסרון של פעילויות חינוך בלתי-פורמלי לבני הנוער בשלומי.

מטרות הקן החדש כפי שהוגדרו על ידי הנהגת התנועה ורכזות הקן הן לקרב בין היישוב הישן והחדש, לקיים פעילויות למען ועם כול קבוצות הגילאים בקהילה, ולתת מענה אמיתי לצורכי הנוער בשלומי.

2 הקומונריות שירכזו את פעילות הקן כבר החלו את עבודתן בבדיקת צורכי הנוער ותחומי הפעילות הרצויים, בגיוס חניכים חדשים, הקמת קבוצות, בהיכרות עם המועצה המקומית שלומי ועם בעלי התפקידים בתחומי הרווחה והחינוך והמתנ"ס המקומי, ובחיבור עם גורמים נוספים שיסייעו להן בכניסה חלקה והצלחה בחיבור עם הנוער והקהילה בשלומי.

תנועת הנוער "השומר הצעיר" היא ותיקת תנועות הנוער הציוניות, נוסדה לפני 90 שנים במזרח אירופה ופעילה בכ-90 קנים ומרכזי פעילות ברחבי הארץ. התנועה שמה דגש על ערכים של ציונות, התנדבות ותרומה לחברה, וערכי ההומניזם, הדמוקרטיה, השוויון ואחוות העמים.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים