מסע משלחת השומר הצעיר בעקבות מורדי הגטאות בוארשה ובוילנה
השבוע מתחילה ההכנה למסע משלחת השומר הצעיר לפולין ולליטא במלאת 60 שנים למרד גטו וארשה ו-90 לשומר הצעיר. השנה תבקר המשלחת גם בגטו וילנה
ב-6/4 תצא משלחת משותפת של כ-110 חניכי השומר הצעיר מישראל וכ-60 חניכים מקני התנועה העולמית ל-10 ימי מסע מיוחד במלאת 90 לשומר הצעיר ו-60 למרד גטו וארשה.

השנה תבקר המשלחת גם בגטו וילנה שם התרכזה הנהגת השומר הצעיר בזמן השואה וניהלה את פעילות התנועה. הביקור בוילנה יחבר בצורה סמלית בין הגטאות בהם התבצעו מרידות של יהודים חניכי תנועות הנוער כנגד הנאצים ולקחו בכך אחריות על גורלם ועל גורל קהילותיהם.

בשלושת הימים האחרונים של המסע תיפגש משלחת השומר הצעיר עם משלחת התנועה הקיבוצית לביקור משותף וטקס מרכזי ליד שרידיו של בונקר הלוחמים ברח' מילה 18.
ההכנה למסע נעשית בליווי צמוד של "מורשת", בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים