הודעה לעיתונות: תנועת השומר הצעיר תסייע מעתה בתשלום עבור פעילויות הקיץ גם לחניכים בקיבוצים
אביב לשם, דובר השומר הצעיר - 050-7644522
בימים האחרונים שלחה תנועת "השומר הצעיר" מכתב לכל החברים בקיבוצים בהם הופרט החינוך במסגרת תהליכי השינוי שעובר הקיבוץ, ובו הצעת עזרה והנחות בתשלום עבור טיולי ופעילויות הקיץ שעורכת התנועה לחניכים.
יניב שגיא, מזכ"ל השומר הצעיר:
"מתוך התפיסה שפעילויות הקיץ צריכות להיות אפשריות לכל בני הנוער בישראל, ומתוך הרצון להמשיך ולהיות כתובת חינוכית משמעותית עבור בני הנוער בישראל אנו מסייעים לחניכים בקינים העירוניים, ומעכשיו גם לחניכים בקינים מקיבוצים שהפריטו את החינוך, על מנת שנושא התשלום לא יהווה מכשול וימנע את השתתפותם במפעלי הקיץ, ביחד עם חבריהם."
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים