דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 27/12/98
דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 27/12/98

סיכום מועצת הקבה"א
27.12.98תל אביב -.מינויים1

אילן רגב (רוחמה), רכז הועדה המכינה, הציג:

א. יהודה מרלא (עין החורש) לריכוז תחום חברה ומשאבי אנוש - קריאה ראשונה.

ב. נמסרה הודעת הועדה המכינה על צירוף מוזמן קבוע כמשקיף למזכירות הקבה"א
3 מתוך 2-הנציג הנוסף מבין: רכז ג"ח, רכז השוה"צ ורכז התנועה העולמית (
חברים קבועים ומתחלפים ברוטציה - אחת לשנה).. דו"ח פוליטי קצר2

אבו וילן מסר על הדיון הפוליטי שנערך בשבוע שעבר במזכירות ועל ראשית

התארגנות הקבה"א לקראת הבחירות. צוות משנה החל בארגון מערכת הבחירות

בקבה"א. ראשי מרצ הוזמנו לישיבת המזכירות הקרובה.

מועצה מיוחדת להערכות לבחירות תתקיים במהלך השבועות הקרובים.- קריאה שניה1999. תקציב התנועה לשנת 3

נירה ברונשטיין (עברון), יו"ר ועדות התקציב הרחבה, ומוטל בוגומולסקי

(מסילות), גזבר התנועה ואבו וילן הציגו את תקציב 99.

מסגרת התקציב הועברה לקיבוצים בחודש אוקטובר. 8 קיבוצים ערערו.

בדיון שהתפתח נטלו חלק 26 חברים ובסיומו הוחלט:

בעד אישור מקורות התקציב וגובה מס חבר - 72 , נגד 7.

בעד אישור ספר התקציב כולו - 68, נגד 5.

התקציב אושר.וקביעת סדרי עדיפויות תנועתיים99. תכנית העבודה לשנת 4

מזכיר הקבה"א הציג את דף עיקרי תכנית העבודה והעדיפויות לשנת 99,

שגיבשה מזכירות הקבה"א.

רכזי התחומים הציגו את תוכניות העבודה המפורטות.

בדיון שהתפתח הועלתה דרישה לפירוט נוסף וקיום דיון נוסף על מגמות

התפתחות בקיבוצים והתאמת פעולות המערכת התנועתית אליהן.
הדיון יימשך באחת הישיבות הקרובות.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים