הזמנה למועצת הקבה"א (5.9.99)
הזמנה למועצת הקבה"א (5.9.99)

הזמנה לחברי מועצה ורכזי משקמועצת הקיבוץ הארצי
.08.30 (בית הקבה"א) בשעה בתל אביב 5.9.99תתקיים ביום א' -

: סדר היוםא. מינויים :

דפנה איתן -משקיפה במזכירות.1

דובר - הודעה.2

. יו"ר חבצלת -עמירם אפרתי (דן) - קריאה שנייה.3

. יו"ר צוותא - הנרי אלקסלסי (בית זרע), יוסי עמיר (מזרע) קריאה שנייה.4

. חבר במזכירות - דרורי קפלון (רוחמה) - רכז כלכלי אזור דרום. 5- דיווח ועדת הבחירות.ב. בחירת מזכיר הקבה"א

.1999 - מחצית שניה של ג. אשור תכניות הפרויקטים

- דיווח.ד. לקראת ועידת הקבה"א

(בהשתתפות מנכ"ל תנובה אריק רייכמן).ה. תנובה - שיוך מניותmaz@tkz.co.ilלבירורים:


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים