דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 25.4.99
דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 25.4.99

סיכום מועצת הקבה"א
25.4.99. הודעות1המינהל לחינוך התיישבותי

נמסר מידע ממטה המאבק המשותף לתנועות ההתיישבות ואיגוד הבעלויות על
המערכה המתנהלת להמשך קיומו של המינהל לחינוך התיישבותי וקבלת החלטה על
המשך קיומו בממשלה. מערכת הלימודים התיכונית תושבת ליומיים. מזכירות
.2.5.99הקבה"א תעלה להפגנה בירושלים אל מול ישיבת הממשלה שתדון בנושא בהמו"מ לאיחוד התנועה הקיבוצית

אבו וילן מסר פרטים על ישיבת המזכירויות המשותפת עם התק"ם בנושא איחוד
התנועות. סיכומי הצוותים שעסקו בהכנת הנושא יוצגו במהלך חודש יוני. ועידות
(אוקטובר-נובמבר) להחלטה בנושא. במסגרת התהליך99התנועות יכונסו בסתיו
,1.1.2000יועלו לדיונים בקיבוצים נושאי:איחוד התנועות, לוח הזמנים המוצע -
מבנה פדרטיבי או איחוד מלא לאלתר ומיבנים אפשריים של התנועה המשותפת.קוסובו

טון130 טון ציוד עזרה לקוסובו מתוך 50המועצה רשמה בסיפוק את העובדה כי
שהוטסו נתרמו ע"י חברי וקיבוצי הקבה"א.
המועצה שלחה תודתה והוקרתה לכל מי שתרם והתנדב לסייע במבצע הומניטרי
חשוב זה.. מינויים2

מאשה סמרס (רמת השופט) לריכוז רכזי האזור

אילן רגב,רכז הועדה המכינה, הציג את מאשה סמרס מועמדת הועדה לתפקיד רכזת
רכזי האזור, כמחליפתה של מתיה טרייבר (בית אלפא) המסיימת פעילותה.

מאשה הציגה את עיקרי השקפותיה ולאחר דיון קצר נבחרה (בנוהל מקוצר).. תיקון הסדר הקיבוצים המשלים - ההסדר הפיננסי3

אברי דביר ואורי סלע הציגו את עיקרי ההסדר הפיננסי שנחתם בראשי תיבות בין
התנועות הקיבוציות, ממשלת ישראל, הבנקים הגדולים, מטה הסדר הקיבוצים
ומינהל מקרקעי ישראל.

לאחר שאלות הבהרה אושר ההסכם ברוב מכריע וללא מתנגדים.99. בחירות 4

ויקטור בליט, רכז מטה הבחירות של מרצ, חמי סל,רכז המטה הקיבוצי, הנרי
אלקסלסי, רכז יום הבחירות, ואבו וילן הציגו את עיקרי הערכות הקבה"א לקראת
, בשני היעדים העיקריים: א. הגדלת כוחה של רשימת מרצ ובחירה99בחירות
ב.הבטחת נצחונו של אהוד ברק.17.5בשלושת נציגי הקבה"א לכנסת ב

המועצה אישרה את תכנית הפעולה והגיוס המתוכנן ליום הבחירות והעמדת
האמצעים הנדרשים ע"י הקיבוצים והתנועה להשגת היעדים הללו.- המשך דיון99. אישור עיקרי תכנית העבודה לשנת 5

. הוצגו מטרות99המועצה קיימה דיון נוסף בעיקרי תכנית העבודה התנועתית לשנת
הפעולה ונערך דיון אסטרטגי על מדיניות העבודה וכיווניה לשנים הקרובות. בדיון
חברים ובסיומו סוכם על אישור התכנית וקיום דיון במזכירות ובמועצה12השתתפו
בנושא הזרמים והמעגלים הקיבוציים השונים לאחר הבחירות.לתגובות בדואר אלקטרוני:


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים