הזמנה למועצת הקבה"ה - 11.7.99
הזמנה למועצת הקבה"ה - 11.7.99

מועצת הקיבוץ הארצי08:30 בשעה 11/7/99מתכנסת ביום א'
בגבעת חביבה

סדר היום:א. מינויים

יו"ר חבצלת - עמירם אפרתי (דן) - קריאה ראשונה.

יו"ר צוותא - יוסי עמיר (מזרע) - קריאה ראשונה.

נציג תחום כלכלה במזכירות הקיבוץ הארצי- גידי סיוון (גן-שמואל).


איחוד התנועה הקיבוצית. בנושא 25/11/99ב. אישור קיום ועידת הקבה"א

ג. נוהל בחירת מזכיר הקיבוץ הארצי.

ד. דיון פוליטי אקטואלי.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים