דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 6.6.99
דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 6.6.99

סיכום מועצת הקבה"א
6.6.99תל אביב -. חבצלת1

אריק הוך - מנכ"ל חבצלת וצבי רוזנטל - יו"ר מועצת המנהלים, הציגו את עיקרי יעדיה
ופעולותיה של קרן חבצלת.

חברים. הועלו בקשות לקבלת מידע נוסף וקיום דיונים נוספים10בדיון שהתפתח נטלו חלק
על הגופים הכלולים בחבצלת.:סוכם

א. מועצת הקבה"א רושמת לפניה את הדו"ח על מבנה ובעלות חבצלת.ב. עיקרי מדיניות ופעולות החברה - תמיכה וסיוע בגופי החינוך, התרבות, הנוער, ההנצחה
וכד' יימשכו בכל התפתחות עתידית של הקיבוץ הארצי.ג. דיון על הגופים הכלולים בחבצלת יתקיים במהלך השנה הקרובה (ג"ח, השוה"צ, מורשת,
צוותא, קרנות המילגות וכד').

15. סיכום הבחירות לכנסת ה-2

. הסיכום נערך בשני מישורים:15נערך סיכום מקיף של מערכת הבחירות לכנסת ה-

. התארגנות מרצ והקבה"א למערכה.1

. ההתפתחויות הפוליטיות העתידיות.2

את נושא ההתארגנות סיכמו - ויקטור בליט, חמי סל, אילן רגב והנרי אלקסלסי.

ג'ומס הציג את ההתפתחויות הפוליטיות לאור תוצאות הבחירות והרכבי קואליציות
אפשריים.

חברים ובסיומו התקבלה ההחלטה הבאה:13בדיון נטלו חלק

א. המועצה הביעה סיפוק רב מתוצאות הבחירות לראשות הממשלה, הגדלת

כוחה של מרצ ומימוש עיקרי היעדים של מערכת הבחירות.חברי כנסת או61ב. מועצת הקבה"א תומכת בהקמתה של ממשלה יציבה בעלת רוב של
יותר.ג. המועצה מטילה על מזכירות הקבה"א ליצור קשר עם הנהלת מרצ לקיום

דיון בנושא שיתוף הפעולה העתידי בין מרצ, השוה"צ והקבה"א להגשמת

היעדים הפוליטים העתידיים.ד. ייערך ארגון מחדש של עבודת המחלקה הרעיונית-פוליטית. הארגון יתן

תשובות לגיבוש גיבוי ציבורי לממשלה הנבחרת, הקמת קאדר פעילים

בקיבוצים וארגון פנימי של עבודת המחלקה.ה. שליחי הקבה"א בכנסת ישימו דגש בעבודתם על המשך תהליך השלום ובניית אתוס
סוציאל-דמוקרטי מודרני.רשם : אבו וילן

מזכיר הקבה"א


jud@tkz.co.il


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים