דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 17/05/98
דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 17/05/98
שינוי מבנה ההשכלה הגבוהה כמנוף לצמיחה כלכלית -
מועצת הקיבוץ הארצי 7/6/98

בקיבוץ הארצי רואים חשיבות רבה בהעלאת המודעות לעובדה כי ההשכלה
הגבוהה מהווה בסיס להתפתחות חברי הקיבוץ וליכולתם לתרום לצמיחה
הכלכלית והחברתית של הקיבוץ.
מסגרת הדיון של מועצת הקיבוץ הארצי שתתקיים בבית הקיבוץ הארצי,
תעסוק הפעם בהקשרים ובהשלכות של נושא ההשכלה על המערכות החברתיות
והכלכליות בקיבוץ, שינוי מבנה המשק והתעסוקה, אופי הקהילה הקיבוצית
ועוד...
את המועצה נפתח בשתי הרצאות שתאפשרנה התייחסות מערכתית רחבה בשני
נושאים:

/ צבי ינאי דרכים עוקפות לקבעונות מחשבתיים - 1

2 - כוונים ומגמות של עולם ההשכלה / ד"ר שרה גורי - רוטבליט

מלבד חברי המועצה הקבועים, מוזמנים לקחת חלק פעיל במועצה גם רכזי
ועדות ההשכלה, ועדות בנים , וועדות משאבי אנוש.
- ואם שואלים "למה "? אז הפעם משוגרת הזמנה אישית לרכזי ועדות צעירים/בנים:

מאז סוף שנות ה- 80 וביסוס הסדרי הלימודים השונים לצעירים, משקיעים
הקיבוצים משאבים רבים ואדירים בלימודי הצעירים.
למסלולי הצעירים היו מספר מטרות:
לתת מענה לצעירים המעוניינים בצמיחה מקצועית ומימוש עצמי, לתת
מענה לרצונות ההורים, המעוניינים לתת לבניהם את האפשרות ללמוד ולהתקדם
בחיים ולפתוח חלון
הזדמנויות של מספר שנים לדיאלוג בין הקיבוץ לצעיריו, מתוך הבנה
כי צעירים משכילים ובעלי מקצוע הם עתיד הקיבוץ.
במועצת הקיבוץ הארצי תהיה לועדות הבנים הזדמנות ללמוד את נושא ההשכלה
על היבטיו הרחבים וכמו כן להתמקד גם במספר נושאים רלוונטיים למסלולי
הבנים כגון:
- מהן ההשלכות של הסדרי הצעירים כיום, עשר שנים לאחר תחילתם?
- האם התפוקות המצופות מהסדרים אלו תואמות למשאבים המושקעים ולציפיות?

- מה קורה ביום שלאחר סיום הסדר הלימודים?
- האם מטרות ההסדרים כיום שנות מהמטרות המקוריות?
לקבלת אינפורמציה נוספת ניתן לפנות לאיריס וייס, רכזת מחלקת ההשכלה
דרכים עוקפות לקבעונות מחשבתיים


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים