דיווחי מועצת הקב"א - 14/2/99
דיווחי מועצת הקב"א - 14/2/99

סיכום מועצת הקבה"א

14.2.99

. הודעות1

הפגנה לשמירת הדמוקרטיה
אבו וילן מסר על השתתפות הקבה"א בהפגנה לשמירת הדמוקרטיה בירושלים,
במסגרת חזית רחבה של גופים וארגונים.


ז"לאדם רנד
מועצת הקבה"א התייחדה עם זכרו של אדם רנד (עברון).

אבו וילן אמר דברים לזכרו.. מינויים2

א. יהודה מרלא (עין החורש) נבחר לריכוז תחום חברה ומשאבי אנוש - קריאה שניה
(מחליף את ניתאי קרן מרבדים) .

ב. מיכל שצקי(מגן) נבחרה כחברה בנשיאות המועצה (מחליפה את טובה דור מהזורע).

ג. עוזי פלגי (גבעת עוז) נבחר לועדת תקציב רחבה (מחליף את צופיה פלג מנחשון)

ג. מתיה טרייבר (בית אלפא) אושרה כחברה במועצת המנהלים של המרכז לשיקום.

ד. אושר הרכב מועצת המנהלים של צוותא: יונתן ברוק -יו"ר, אריה גילת, אבו וילן,
חנן ארז, פאולה גלוזמן, אורה זיטנר, דן הורביץ, אברהם מזרחי, אורנה ספיר.1999. אישור תכנית הפרוייקטים לשנת 3

יוסי בן שאול, רכז צוות הפרוייקטים, הציג את תכנית הפרוייקטים לשנת 1999 -
מחצית ראשונה. בדיון השתתפו 8 חברים ובסיומו אושרה התכנית שעיקריה:

א. פרוייקטים רב-תחומיים:

1. אבטחת זכויות החבר ואבטחת נכסי האגודה 100,000 ש"ח

2. תקנון הקיבוץ - שלב ב' - 100,000 ש"ח

3. כלי לחיזוי איתנות הקיבוץ - 50,000 ש"ח

4. יישום פרוייקט משק וקהילה - שלב ב' - 100,000 ש"ח

5. בדיקת מיזוג בין קיבוצים - 20,000 ש"ח

ב. פרוייקטים חד-תחומיים ומחלקתיים - 194,000 ש"ח

ש"ח10,000ג. תוספת לפרוייקט מחלקת הקליטה -

ש"ח574,000סה"כ -

המועצה רשמה לפניה כי נושא הזרם השיתופי יוכן במהלך החודשים הקרובים
לקראת הדיון בשלב ב'.99 הערכות לבחירות מאי .4

ויקטור בליט, רכז מטה הבחירות של מרצ, ואבו וילן, מזכיר הקבה"א, הציגו את
הערכות מרצ והקבה"א לקראת מערכת הבחירות.

בדיון נטלו חלק 12 חברים ובסיומו אושרה תכנית העבודה, שהוכנה ע"י חמי סל
מהמח' הרעיונית-פוליטית, שעיקריה:הקבה"א יטול חלק פעיל במערכת הבחירות ב 17.5.99.

בקבה"א יוקם המטה הקיבוצי של מרצ.

באזורים יפעלו המטות המשולבים עם העבודה להרצת אהוד ברק לראשות הממשלה.

יוקם מטה בחירות מורחב ומטה מצומצם.

ליום הבחירות - מטה נפרד שיעסוק בגיוס המתנדבים.

בכל קיבוץ יוקם מטה בחירות באחריות המזכירות והפעילים הפוליטיים.

למטה הוכנה תכנית עבודה מפורטת.

השומר הצעיר יפעל בתיאום מלא עם המטה הקיבוצי ומטה הבחירות במרצ.ליצירת קשר בדואר אלקטרוני


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים