סיכום מועצת הקבה"א - 12.12.99
סיכום מועצת הקבה"א - 12.12.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירותmaz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י12.12.99מזכירות הקבה"אסיכומים1. סיכום הועידה והמשך תהליך איחוד התנועות

יהודה מרלא רכז צוות הועידה הציג את סיכומי הועידה, התהליך לקראת,

וההחלטות שהתקבלו. לאחר דיון קצר בהשתתפות 7 חברים סוכם כי אחת

מישיבות המועצה הקרובות תוקדש לדיון בנושאים שנשארו מהועידה.

המועצה תקבל החלטות בנושא: משאל החברים, עבודת צוותי המשנה,
קיום

מושב נוסף של הועידה לסיכום מהלך האיחוד ועוד.

2000. תקציב הקבה"א לשנת 2

נירה בראונשטיין יו"ר ועדת התקציב של המועצה ומוטל בוגומולסקי גזבר

התנועה הציגו את תקציב הקבה"א לשנת 2000 בקריאה ראשונה.

בתקציב - הורדת מס החבר ל-800 ש"ח לשנה, ויתור על ההצמדה, שמירה
על

היקף פעולת המחלקות, הקטנת תקציב הפרויקטים ועוד.

סוכם על העברת הדיון לקיבוצים והבאת התקציב לקריאה שניה ושלישית

בישיבת המועצה הבאה 9.1.2000

. דיווח מדיני - המו"מ לשלום עם סוריה3

השר חיים אורון (ג'ומס), מסר סקירה מדינית קצרה על ההתפתחויות

המדיניות האחרונות לאור חידוש המו"מ עם סוריה.

חמי סל - רכז המחלקה הרעיונית פוליטית מסר על הקמת החזית הציבורית

לתמיכה בהסכמי השלום לקראת משאל עם אפשרי בנושא.

המועצה קבלה את ההחלטות הבאות:הקבה"א תומך בממשלת ישראל והעומד בראשה - אהוד ברק, במאמציה א.


לקידום תהליך השלום באיזור. הקבה"א מברך על חידוש המו"מ עם סוריה:
באמצעות הנוסחה עומק הנסיגה כעומק השלום. משמעותה - נכונות
לויתורים כואבים בגולן תמורת הסכם שלום כולל.בקבה"א מבין את צרכי המתישבים ברמת הגולן וקורא להם לתמוך ב.
בהסכמים הצפויים עם סוריה ולבנון.

הקבה"א עומד מאחורי הישובים והמתישבים במכלול הנושאים הקשורים
למחיר השלום והקיום היומיומי בתקופת אי הודאות הצפויה.

לקבה"א שלושה קיבוצים ברמת הגולן והוא מתייצב מאחוריהם.הקבה"א יערך באמצעות המחלקה הרעיונית פוליטית ומרצ לפעולהג.
לקראת משאל העם המתוכנן ויקצה המשאבים הדרושים לכך.. עיגון זכותנו בקרקע - ראשית דיון4

אבו וילן מזכיר הקבה"א הציג את נושא עיגון זכויות החקלאים בקרקע, ולוח

הזמנים הצפוי לגיבוש החלטות בנושא.

בדיון השתתפו 5 חברים והוא סוכם ע"י שר החקלאות חיים אורון (ג'ומס).

סוכם על העברת הדיון לועדה הכלכלית של המועצה לגיבוש עמדתנו
בנושא.רשם: אבו וילן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים