סיכום מועצת הקבה"א - 14.11.99
סיכום מועצת הקבה"א - 14.11.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירותmaz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י


14.11.99סיכום מועצת הקבה"א - גבעת חביבה
סדר היום:

- הודעה2000. תקציב הקבה"א 1

. סיכום הבחירות למזכירות הקבה"א2

25.11.99. ועידת הקבה"א 3

17.11.99. ועידת תנובה 4

. דיון פוליטי - לבנון.5סיכומים

- הודעה2000תקציב הקבה"א .1

אבו וילן, מזכיר הקבה"א, מסר כי לאחר שיוסכם עם התקם גובה מסי החבר
.2000, יובאו לועדת התקציב שתי חלופות לבנית תקציב 2000לשנת

.1999א. תקציב חצי שנתי על בסיס שנת

ב. תקציב מלא - שנתי.

ועדת התקציב תביא הצעתה לקריאה ראשונה במועצה בראשית דצמבר
.1999וקריאה שניה ושלישית בסוף דצמבר. סיכום הבחירות למזכיר הקבה"א2

אורי סלע - רכז ועדת הבחירות הציג את סיכום הבחירות למזכיר הקבה"א

50.44% קולול - 4,781גברי ברגיל -

25.96% קולות 2,461ניר זמיר -

11.88 קולות %1,126 -דוד דרורי

11.72% קולות 1,110 -אילן רגב

המועצה ברכה את גברי ברגיל להבחרו כמזכיר הקבה"א.

דברי סיכום נישאו על ידי המתמודדים.

סוכם על עריכת דיון במזכירות הקבה"א להפקת לקחים לעתיד - שיטת בחירה,
נוהלים וכו'.

.2000נמסר על מועד חילופי המזכירים וגמר החפיפה - אמצע ינואר. ועידת הקבהא 3

יהודה מרלא, רכז צוות הועידה, דיווח על תהליך ההכנה לקראת הועידה ועל יום
קיבוצים. יום הועידה יחולק לשניים. החצי הראשון -40הועידה. יהיו מפגשים ב-
דיונים והחלטות והחצי השני - הקטע הטקסי כולל בחירת שם לתנועה החדשה,
קטע אומנותי וברכות אורחים.. ועידת תנובה4

הוצגו עיקרי הסיכומים שהושגו בין מזכירי התנועות והנהלת תנובה.

דווח על נקודת המחלוקת בנושא מימון פדיון המניות שנמסרו לממשלה.

סוכם על המשך המו"מ במגמה להגיע לסיכום חיובי עד למועד הועידה.

את תוצאות המו"מ יציג מזכיר הקבה"א בפתיחת הועידה.. דיון פוליטי - לבנון5

סא"ל (מיל) דני רשף מארגון ארבע אמהות הציג את ההסטוריה של תפיסת

הבטחון בדרום לבנון והחלופות האפשריות לפעולה בחורדשים הקרובים.

נערך דיון ובסיכומו התקבלה ההחלטה הבאה:

א. הקיבוץ הארצי תומך ביציאת צה"ל מדרום לבנון בהקדם האפשרי, ותוך

מיצוי האפשרות להסדר פוליטי עם סוריה.

ב. הקבה"א פונה לממשלת ישראל להפגש בדחיפות עם ישובי הצפון לבניית

תוכנית פעולה לעתיד.רשם : אבו וילן


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים