סיכום מועצת הקבה"א - 10.10.99
סיכום מועצת הקבה"א - 10.10.99

סיכום מועצת הקבה"א

10.10.99

maz@tkz.co.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י


. הודעה על מינויים בתאגידים1

יוסי בן שאול - רכז כוח אדם הודיע על המינויים הבאים:

רשות הדף הירוק - עידית פלך (רמות מנשה) במקום שולי דיכטר (מענית).

דירקטוריון ספרית הפועלים - אביה רבין (עין החורש) במקום רקפת זוהר (עין
שמר) דירקטוריון תל"מ - מאשה סמרס (רמת השופט) וטללי קאנץ (רוחמה)
במקום חינה קורן (העוגן) ודן אסטריק (חורשים) ו. תקציב רחבה - מנחם שביט
(יחיעם) במקום גדעון ברטל (שריד).. בחירת מזכיר הקבה"א - הצעה לקיום דיון2

שינוי מיקום הועידה

נחום שור (כפר מנחם) הגיש הצעה לקיום דיון על בחירת מזכיר שני לקבה"א.
אילן שדה - נשיאות הועדה ואורי סלע - ועדת הבחירות הבהירו את עמדת
הנשיאות והועדה - שאין לקיים כעת דיון בנושא.

1בעד עמדת הנשיאות - רוב מוחלט, נגד -מיקום הועדה - הנרי אלקסלסי (בית זרע) הציע להעביר את הועידה לאיזור
המרכז. פה אחד נדחתה ההצעה.. איחוד התנועה הקיבוצית3

אבו וילן מזכיר הקבה"א, יוסי בן שאול - רכז צוותי ההכנה לועידה ויהודה מרלא,
רכז צוות הועידה הציגו את נושאי הדיון, התהליך לקראת הועידה, ומודל האיחוד
חברים ובסיומו התקבלה22האפשרי שסוכם בצוותי העבודה. בדיון השתתפו
הצעת מזכירות הקבה"א.

עיקרה - חוברת ספר הועידה וההצעות שהועלו במועצה - עוברות לדיון
בקיבוצים לקראת ההכרעה בועידה.

, תקבל החלטה על איחוד התנועה25.11.99ועידת הקבה"א שתתכנס ב-
הקיבוצית, המועד ואופן הביצוע, (אם וכאשר). (עיקרי ההצעות הנוספות -
הערות לחוברת, קביעת מושבים נוספים לועידה, קיום משאל עם בסוגיה)

.6 נמנעים 6בעד רוב גדול , נגד -. ועידת תנובה4

אברי דביר - רכז התחום הכלכלי, הציג את הדילמות הקשורות לועידת תנובה
. 17.11.99הקרובה שתתכנס ב-

הוחלט על הצעת המלצה לקיבוצים לקבלת החלטה שעיקריה - קבלת מודל
שיוך הרכוש המוצע, ובמקביל המשך המו"מ עם הנהלת תנובה בנסיון לגבוש
הסכמות בנושאים השנויים במחלוקת.. דו"ח גבית מיסים 5

ע"י99 חודשים ראשונים של שנת 8נמסרה חוברת סיכום גביית מיסי תנועה ל-
גזבר התנועה, מוטל בוגומולסקי.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים