דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 25/10/98
דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 25/10/98
דיווחי מועצת הקבה"א - 25.10.98


1 - מינויים
א - דבורה ארנון (שער העמקים) - חברה בועדה המכינה - קריאה שניה
- אושר.
ב - אברם קנטור(מזרע) - הודעה על החלטת מועצת המנהלים של ספרית
הפועלים למינויו למנכ"ל ספרית הפועלים במקום נתן שחם (בית אלפא).

בתוקף תפקידו אברם קנטור גם חבר במועצת המנהלים של ספרית הפועלים.

ג - מיכה הררי(חצור) ושולי דיכטר(מענית) - אזרחים לרשות הדף הירוק
- נמסרה הודעה על חלטת מזכירות הקבה"א להרחיב את רשות הדף הירוק
בשני חברים נוספים.

2 - הודעות ושאילתות
עצרת זכרון ליצחק רבין - אבו וילן מסר על ההכנות לעצרת שתתקיים
במוצ"ש 31.10.98 בת"א ופנה לקיבוצים להבטיח השתתפות מירבית על רקע
ההתנגדות הצפויה להסכם השלום.

אתר הקבה"א באינטרנט - נמסר על השבחים הרבים להם זוכה אתר הקבה"א
באינטרנט שהוקם ע"י ישראל רפפורט וניתאי קרן. מזכירי הקיבוצים נקראים
להשתמש במידע הרב המצוי באתר.

תמיכה במאבק הסטודנטים - המועצה הביעה תמיכתה במאבק הסטודנטים להורדת
שכר לימוד וקיבלה נוסח הצעה בנושא שהוצג ע"י אסתר לבנון-מורדוך
(גזית).

שאילתא בנושא צוותי המו"מ עם התק"ם - מרטין בן מורה(נירים) ביקש
פרטים על הרכב צוותים למו"מ על איחוד אפשרי עם התק"ם. רשימת הצוותים
והרכבם תועבר לחברי המועצה.

שאילתא בנושא כנס מזכירים בגליל המערבי - אורי לויתן (עין המפרץ)
הגיש שאילתא בנושא תביעת תכני הדיון בכנס מזכירים אזוריים ואחריות
התנועה בענין. מתיה טרייבר, רכזת רכזי האזור, ויונתן עצמון, רכז
חברתי צפון, השיבו .
הדיון בעבודת רכזי האזור וקביעת תכני הפעולה ייערך בישיבת המועצה
הבאה, במסגרת הדיון על יעדי העבודה של הקבה"א לשנת .1999

3 - דיון פוליטי
ג'ומס הציג את הסכם הפעימה השניה והמשמעויות הפוליטיות הנגזרות
ממנו. התקיים דיון קצר בסיומו התקבל הסיכום הבא:
א- מועצת הקבה"א מברכת על הסכם הפעימה השניה.
ב - המועצה קוראת לקיום בחירות בהקדם האפשרי. ממשלה זו והעומד בראשה
הגיעו לקצה דרכם הפוליטית ומכאן הצורך בבחירות כלליות לראשות הממשלה
ולכנסת בהקדם ומבלי לפגוע ביישום הסכם הפעימה.
ג - הקבה"א יתייצב למערכת הבחירות במלוא עוצמתו.
ד - הקבה"א קורא למאבק בכל הגורמים הקיצוניים, בשני הצדדים, שינסו
לחבל בהסכם ובעיקר בביצועו.
ה - מועצת הקבה"א קוראת לממשלת ישראל להכיר בזכות הקמתה של מדינה
פלסטינאית ומנקודת מוצא זו להיכנס לדיון על הסדר הקבע העתידי.
דיון פוליטי במועצה ייקבע בהתאם להתפתחויות, בישיבה מיוחדת או בישיבה
הבאה.

4 - תקציב הקבה"א לשנת 1999 - קריאה ראשונה.
מוטל בוגומולסקי ואבו וילן הציגו את טיוטת התקציב לשנת ,99 שעיקריו:

מס החבר יהיה 900 ש"ח לחבר/ה, חבר/ה מעל גיל 450 - 70 ש"ח, מקורות
התקציב - ממיסי חבר ותרומת חבצלת, קיצוץ ריאלי של ,10% מספר הפעילים
כ- ,140 מספר המכוניות כ.113- בדיון השתתפו 16 חברים ובסיומו
סוכם:
א - הצעת התקציב עוברת לדיון בקיבוצים.
ב - מחלקות וגופים שירצו לערער על הצעת התקציב יפנו לו. תקציב עד
.1.12.98 קיבוצים שירצו לערער על סעיפי התקציב ולהגיש הצעות חלופיות
יוכלו לעשות זאת עד .10.12.98
ג - תכנית הפעולה השנתית תידון בישיבת המועצה הבאה ב .22.11.98
על בסיסה תוכן הצעת תקציב הסופית.
ד - ו. תקציב תגיש ההצעה המסכמת בגמרהתהליך לאישור המועצה ב .27.12.98


אישור תקציב הפרוייקטים לשנת 98 - 5
יוסי בן שאול, רכז צוות הפרוייקטים, הגיש את השלמת התקציב לשנת
98.
סה"כ תקציב פרוייקטים מיועד - 1,000,000 ש"ח
פרוייקטים שאושרו - 610,000 ש"ח
פרוייקט שינוי תקנון הקיבוץ - 50,000 ש"ח
תוספת לתקציב השוה"צ - 100,000 ש"ח
הנה"ע- פרוייקטים באמל"ט - 40,000 ש"ח
קרן לעזרה מיוחדת - באישור רכזי האזור - 50,000 ש"ח
סה"כ תוספת - 240,000 ש"ח
סה"כ הצעה לשנת 850,000 - 98 ש"ח
רזרבה - 150,000 ש"ח
ההצעה אושרה

6 - דו"ח גביית מיסי תנועה 1-9.98 - חולק לחברים.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים