דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 22/11/98
דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 22/11/98
סיכום מועצת הקבה"א
22/11/98


1) דיווחים
סיוע לנפגעי השיטפונות במרכז אמריקה
הנרי אלקסלסי (בית זרע), רכז מטה העזרה לנפגעי השטפונות במרכז אמריקה,
מסר על איסוף 15 טון ציוד מקיבוצי הקבה"א לעזרת הנפגעים באסון הטבע.
הציוד מאוכסן בקיבוץ יקום ומטוס מיוחד יצא להונדורס ביום ד' הקרוב.
חמי סל מסייע בארגון המבצע. עודד גל(יקום) ואיתן אוסטרובסקי (גזית)
ילוו הציוד להונדורס.

שביתת הסטודנטים
רונית גל (בית זרע), נציגת הקבה"א במטה המאבק של הסטודנטים, דיווחה
על השביתה ומעורבות הקבה"א, על חבריו קיבוציו ומוסדותיו, בסיוע
לסטודנטים השובתים. מועצת הקבה"א הביעה תמיכתה במאבק הסטודנטים
וקראה לקיבוצים לסייע ככל הנדרש בתקווה כי המאבק על השכלה גבוהה
לכל יתורגם בהמשך למאבקים נוספים בתחומי הצדק החברתי בישראל.

2) קרן לעזרה הדדית וערבויות
אברי דביר, רכז התחום הכלכלי, הציג את הצעת מזכירות הקבה"א להקמת
צוות לבדיקת הקמת קרן לעזרה הדדית וערבויות ואישור צוות היגוי
לנושא.

בדיון השתתפו 16 חברים ובסיומו התקבלה ההצעה הבאה:
המועצה מחליטה לפעול להקמת קרן לעזרה הדדית בין קיבוצי הקיבוץ
הארצי, שעיקר פעולתה תהיה הצמיחה בקיבוצים.
המועצה מאשרת הקמת צוות היגוי שיכין הצעה מפורטת להקמת הקרן, מקורותיה,
מטרותיה, אופן הפעלתה, דרכי ניהולה והבקרה הציבורית שתתקיים לגביה.
הצעות הצוות יובאו לדיון במועצה, יועברו לדיון בקיבוצים ויאושרו
סופית במועצה.
הרכב הצוות: אברי דביר, אבו וילן, אורי סלע, גיורא מסד, מוטל בוגומולסקי,
רחל הלוי, שושנה שגיא, אפרים שפירא, אמיר גנז, יעקב מזרחי, עמוס
רבין, חיים מילוא.
לוח הזמנים לתהליך - כחצי שנה.
3) דיון מדיני
יוסי שריד, יו"ר מרצ, ניתח את תוצאות הבחירות המוניציפליות, המצב
הפוליטי הנוכחי והאפשרויות השונות להקדמת הבחירות.
נערך דיון ובו חילופי דברים והערכות מצב. השתתפו כ 10 חברים.

4) סעיף תכנית העבודה לשנת 99
נדחה לישיבה הבארה ויערך ביחד עם הדיון התקציבי.


לתגובות


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים