סיכומי מועצת הקיבוץ הארצי - 1.4.2001
סיכומי מועצת הקיבוץ הארצי - 1.4.2001050-5400739 ,03-6925326
03-6951195פקס:
kol@tkz.co.ilדוא"ל:
לשכת הדובר
עופר קול
13ליאונרדו דה וינצ'י
61400תל-אביב

www.kibbutz.org.il


1.4.2001מועצת הקיבוץ הארצי -


מיכל שצקי. מנחה:
,9, משקיפים - 26, נציגי קיבוצים - 17, פעילים - 18 נבחרי ועידה - נוכחים:
.70סה"כ -
סדר היום:
דיווחים. .1
- קריאה שנייה.2001 אישור תקציב .2
דיון פוליטי (בהשתתפות יו"ר מרצ - חה"כ יוסי שריד)..3
שונות..4

סיכומים:

- קריאה שנייה2001. אישור תקציב 1
לאחר דיון התקבלו הנקודות הבאות:
המועצה מבקשת להזמין את קיבוץ מסילות למזכירות הקבה"א על מנת *
להסביר את החלטתו, שלא לשלם מסים לתנועה. במידה ולא ייפתרו, באופן
חיובי, הדיונים עם ברעם, הזורע ודביר יש לקיים את אותו הליך עם קיבוצים
אלו.
יש לארגן במהלך השנה דיון מסודר על תשלום המסים השוטף של הקיבוצים*
ודרכים לאכוף אותו כראוי.
מוסדות הקבה"א יקיימו דיון על השתתפות חברי הקבה"א בהסתדרות לאחר*
פגישה, שמתוכננת בקרוב עם יו"ר ההסתדרות, חה"כ עמיר פרץ.
ועדת כוח אדם תעשה מאמץ, שגיוס פעילים חדשים לתנועה יהיה בפריסה*
רחבה של קיבוצים, ככל האפשר.
בקריאה שנייה.2001 המועצה מאשרת את תקציב *

. דיון פוליטי בהשתתפות יו"ר מרצ, חה"כ יוסי שריד2
התקיים דיון עם יו"ר מרצ - חה"כ יוסי שריד על התחושות הקשות, שמלוות את
חברי הקבה"א בשנה האחרונה, לגבי התנהגותם של גורמים מסוימים במרצ,
כלפי הקיבוצים והנושאים החשובים להם.
יוסי שריד הבהיר בדבריו, שהוא רואה בקבה"א שותף בכיר "שאין לו על מה
להתנצל ואין לו בפני מי להתנצל", הוקיע את התרבות הפוליטית, שהשתלטה
לאחרונה על מרצ והודיע, שיש החלטה ברורה של הנהגת מרצ לטפל בנושא.
כמו כן, הבטיח לבנות כלים לשמירת קשר טוב יותר בין מוסדות הקבה"א למרצ.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים