מרכז תק"מ באפעל ב-30.11.2000
מרכז תק"מ באפעל ב-30.11.2000
מרכז התק"מ

.8:30 בנובמבר, בבית ברנד באפעל ב-30יתקיים ביום חמישי,
סדר היום:

ממרכז למרכז- דיווח מזכיר התנועה. .1
התארגנות בקיבוצים - השלכות כלכליות לנוכח המצב הביטחוני. .2
תקציב התנועה/מסים - קווים מנחים (דיון ראשון)..3
בחירת נבחרי התק"מ למועצת התנועה. .4
שונות. .5מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים