הועידה ה-19 של הקבה"א - המושב השני - 1.6.2000
הועידה ה-19 של הקבה"א - המושב השני - 1.6.2000"לקראת ראשית חדשה"


19הוועידה ה-
המושב השני2000 ביוני 1גבעת חביבה - אולם גולן, יום ה',


=
על סדר היום:

א. חוגי דיון - חזון קיבוצי מתחדש.

. לחופה"73ב. רב שיח - "בת

ג. אישור הצעות ההחלטה בנושא איחוד התנועות.

כנסים אזוריים

. לקראת איחוד מעשי.1

. דיווח ודיון בנושא הקרקעות.2.8:30-11 בשעות , במאי19* עין המפרץ, יום ו',

.13-15:30 בשעות , במאי21* גבעת חביבה, יום א',

.9-11:30 בשעות , באי22* זיקים, יום ב',מזכירים, רכזי משק, צירי ועידה וחברים מתעניינים, מוזמנים:
(ההזמנה מיועדת לגברים ונשים כאחד).בברכה - צוות הוועידה


[אל מפת אתר הקיבוצים: כל המחלקות - כל המדורים - כל
היישומים]

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים