סיכום מועצת הקבה"א מיום 14.5.2000
סיכום מועצת הקבה"א מיום 14.5.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י14.5.2000מועצת הקבה"א מיום ום סיכ
א. מנהל לחינוך התישבותי

חה"כ ענת מאור מסרה על עבודת מטה המאבק לביטול החלטות משרד
החינוך בנושא מינהל לחינוך התישבותי. נמסר על הודעה של שר החינוך,
יוסי שריד, לבדוק את כל הנושא מחדש. מתוכננות בשבוע הקרוב פגישה
עם מנכל"ית משרד החינוך בנושא ודיון בועדת החינוך של הכנסת. בהתאם
לתוצאות פגישות אלו, יסוכם על הצעדים הבאים.ב. מחיר המים

חה"כ אבו וילן מסר על החלטה שהתקבלה במרכז החקלאי להאבק כנגד
יקור מחיר המים גם במחיר עימות עם האוצר.1.6.00ג. ועידת הקבה"א -

יהודה מרלא מסר דווח על סדר היום המתוכנן למושב השני של הועידה
ליוני והכנסים האיזוריים המתוכננים כהכנה לועידה.1ביום חמישי ה-קו העימותישוביד.

גברי מסר דווח על הטיפול השוטף בהערכות של ישובי קו העימות לקראת
התיצבות צה"ל על הגבול הבינלאומי עם לבנון. נעשית עבודה מאומצת
שהחלטת הממשלה האמורה להתקבל במסגרת ההערכות, תיתן תשובות
מכסימליות לצרכי הישובים.

ה. קרקעות

גברי ברגיל מסר דווח על עבודת מטה הקרקעות האמור להיפגש עם ועדת
הפקידים העוסקת בנושא לקראת סוף חודש מאי במטרה להציג את
עמדתנו בנושא זכויותינו בקרקע.

. הצעת ניר יצחק עין דור - "צדק תנועתי"2נמנעים את ההחלטה הבאה:8 נגד ו-1המועצה מקבלת ברוב גדול עםא. בעקבות פניה של מספר קיבוצים ודיון שהתקיים עמם, רושמת לפניה
המועצה את הודעת המזכירות כי המזכירות מטפלת באמצעות צוות
מיוחד מטעם המועצה באופן רצוף בנסיון לאתר ולחלץ את המקורות
הנדרשים במסגרת הסדר תכן הנפקות ושיוך נכסי תנובה על מנת לקיים את
החלטות התנועה לעין "צדק תנועתי".ב. המזכירות תביא לישיבת המועצה הבאה הצעה שמית של הצוות
המטפל.ג. הצוות שיבחר ייתן דווח למועצה על הטיפול בנושא בתוך מספר
חודשים.

מרצ-שס. דיון פוליטי במשבר 3מועצת הקבה"א נותנת גיבוי להנהגת מרצ בניהול המשבר וקוראת לה
למצות את כל האפשרויות שישאירו את "מרצ" בממשלה.המועצה קוראת לראש הממשלה להביא לידי ביטוי את השותפות
האסטרטגית שלו עם "מרצ" ולהיכנס למרתון של פגישות עם שר החינוך
יוסי שריד, עד ליגיע לפתרון למשבר שיהיה מקובל על שרי מרצ.

רשם: גבריל ברגיל, מזכיר הקבה"אמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים