לקראת מועצת הקבה"א (19.3.2000): פרויקטים לשנת 2000
לקראת מועצת הקבה"א (19.3.2000): פרויקטים לשנת 2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י19.3.2000מועצת הקבה"א -
2000פרויקטים לשנתמנהלת הפרויקטים מבקשת אישור המועצה לביצוע פרויקטים אלו
.2000בשנת התקציבכללי

סך התקציב שאושר במועצה במסגרת התקציב הכולל לסעיף פרויקטים הינו
500.000 שקל.התהליך:

בסדנה שהתקיימה ב-12.3.00 בהשתתפות כל פעילי הקבה"א נקבע סדר
עדיפויות לגבי הפרויקטים הבינתחומיים שהוגשו.

מנהלת הפרויקטים ערכה מיון אחרון בהתאם לתקציב שברשותה ב-13.3.00 והיא
גם שדירגה פרויקטים חד תחומיים ומחלקתיים בהתאם לשיקוליה.

מוגש לאישור המועצה.

הפרויקטים נגזרו מהגדרת היעדים לשנת 2000:. הובלת התהליכים המרכזיים בקיבוצים ובתנועה.1

. חיזוק הקשר תנועה- קיבוץ.2

. השפעה ומעורבות בעיצוב החברה בישראל.3

הגדרת פרויקט:

פרויקט הוא אוסף של פעולות המהווה משימה חד פעמית עם
התחלה וסיום מוגדריםהקריטריונים לקיום פרויקט:

מטרה ברורה ומוצהרת

צוות פרויקט ומנהל פרויקט

לוח זמנים ושלבי עבודה

אחריות ושיתוף של אחת ממחלקות הביתמנהלת הפרויקטיםפרויקטים רב תחומיים


45.000 (/ 15 לשויון
הזדמנויות)
1.פיתוח ארגוני של "הבית"

40.000
2. יישום משק קהילה

20.000
3. פרישה מעבודה בגיל מתקדם בקיבוץ

10.000
4. העצמת קבוצת ניהול בקיבוץ

10.000
5. תוצאות חברתיות וכלכליות של שכה"ע מדורג

6000
6. סקר הסדרי צעירים/ו. צעירים בקיבוץ

15.000
7. יזמות חברתית בקיבוץ וסביבתו

20.000
8. פיתוח כלי התערבות סיוע לקיבוצים לצאת מתקיעות

80.000
9. תקנון הקיבוץ

40.000
10.ועדה להבטחת זכויות החבר ונכסי האגודה

60.000
11. עזרה מיוחדת לקיבוצי מצוקה

346.000
סה"כ


פרויקטים חד תחומיים/מחלקתיים


10.000
12. בניית מאגר מידע לחג בקיבוץ

7.000
13. סדנת המשך הגדרת חזון התנועה העולמית

15.000
14. תיעוד וחקר היוצר והיצירה שלב ג'

12.000
15 עמותת הלל (חוזרים בשאלה)

10.000
16 הכשרת עולי התנועה להדרכת קבוצות מחו"ל

25.000
17. הפקת "סוג'וד" בצוותא

10.000
18. נשים לוחמות בשואה (תערוכה)

10.000
19.תכניות עבודה חדשות למורשת

10.000
20. ספר צ'רנוביץ

15.000
21. כתבים צעירים לדף הירוק

5.000
22. סרט על הקיבוץ המשתנה

25.000
23. ביתניה עילית

ש"ח154.000
סה"כ

ש"ח500.000
סה"כ כללי[אל מפת אתר הקיבוצים: כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים]


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים