הזמנה וסדר יום למועצת התנועה מס' 4, באפעל ב-30/12/2010
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

הזמנה

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (4/2010)

תתקיים ביום חמישי, כ"ג טבת תשע"א, 30.12.10, בשעה 09:00

בבית חומה, באפעל

 

על סדר היום:

 

(א)   אישור פרוטוקול המועצה מיום 26.8.10 (מצורף)

(ב)   אישור מאזן לשנת 2009 (אושר בישיבת המזכירות ויוצג במועצה).
אישרור כמתחייב בחוק של הרכב מזכירות התנועה שחבריה נבחרו כל אחד בזמנו לתקופה של 4 שנים.

(ג)    תכנית העבודה של התנועה ל-2011 (חומר מצורף).

(ד)    הצעת תקציב חצי שנתי ל-2011 (חומר מצורף).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי רוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 3 מ-26.8.2010
אישור מאזן לשנת 2009 (אושר בישיבת המזכירות ויוצג במועצה)
תכנית העבודה של התנועה ל-2011
הצעת תקציב חצי שנתי ל-2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים